06

Een avond in beeld en muziek rond mist en rookmachines.

Line Describing A Cone (Anthony McCall, 1973) 
Home is The Sea - Up in Smoke (Manuel Padding, 2012, live!) 
Island Monologue (Charlemagne Palestine, 1976)

Line Describing a Cone (ANTHONY McCALL, VS, 1973, 30', 16 mm) is een essentieel kunstwerk in de expanded cinema, de brede vorm van cinema die probeert verder te gaan dan de conventionele filmervaring. Deze solid light film (film met compact of gematerialiseerd licht, zoals McCall het omschrijft) biedt een sterke, maar eenvoudige poëtische ervaring die de magie van cinema van op het scherm naar de projectieruimte overbrengt en de bezoekers op die manier dwingt om zich in de ruimte (en de mist) voort te bewegen en de kegel van licht 'aan te raken'. The most brilliant case of an observation on the essentially sculptural quality of every cinematic situation (P. Adams Sitney)

Met Home is The Sea - Up in Smoke, geeft MANUEL PADDING, een muzikant en multimedia-artiest uit Den Haag, een audiovisuele performance met magneetbanden (audio en video), videoprojectoren en rookmachines. Een bijna existentiële ervaring waarin de toeschouwer als het ware wordt ondergedompeld. No up, no down, no sideways, just what is around us. The fog as space-time continuum where we exist and experience a complete life in a single moment.

In Island Monologue (VS, 1976, 15', video), probeert CHARLEMAGNE PALESTINE wanhopig te ontsnappen aan de dichte mist die het eiland Saint-Pierre ter hoogte van Canada omsluit, een eigenaardige fysieke situatie en metafoor van psychologische afzondering. Een kunstwerk, niet zonder humor, dat door de wollige kwaliteit van de zwart-witvideo de dikte van de mist nog versterkt. Projectie in aanwezigheid van de kunstenaar.

Anthony McCall
Manuel Padding
Charlemagne Palestine