20

Het Paleis voor Schone Kunsten staat gelijk met kwaliteit en gelooft blijvend in de voortreffelijkheid van elke discipline. Het ontwikkelt een geïntegreerd artistiek programma dat verschillende kunsttakken bestrijkt: muziek, beeldende kunsten, fotografie, theater, dans, literatuur en architectuur.

Heel wat kunstenaars zijn in verschillende disciplines actief en gaan samenwerkingsverbanden aan. Interdisciplinariteit binnen de kunstwereld is iets vanzelfsprekends geworden.
Het Paleis voor Schone Kunsten beschikt over een infrastructuur waarmee het dergelijke projecten kan ontwikkelen of uitnodigen. Interdisciplinariteit betekent in de eerste plaats competenties bijeenbrengen en met nieuwe perspectieven creativiteit stimuleren.

Voorbij