18

Met zijn Europese activiteiten wil BOZAR de culturele waarden van het continent bij het grote publiek bepleiten en ontmoetingen tussen burgers, de artistieke sector en de politieke wereld mogelijk maken.

De voorbije jaren is de positie van BOZAR als Europees cultureel platform steeds sterker geworden. Via gesprekken met partners, medewerking aan Europese culturele netwerken, sensibiliseringsacties en internationale projecten met steun van de Europese Unie wil BOZAR de toegevoegde waarde van cultuur in Europa benadrukken, dit zowel met betrekking tot de interculturele dialoog, het culturele erfgoed, de ontwikkeling in andere landen als de creatieve industrieën.

Voorbij