23

Francisco de Zurbarán behoort net als Velázquez en Murillo tot de belangrijkste Spaanse barokschilders. Voor het eerst in België is een overzicht van zijn artistieke productie te zien. Zijn oeuvre (met voornamelijk religieuze onderwerpen) valt op door een zuiver naturalisme vermengd met een moderne poëtische sensibiliteit. De ‘schilder van de contrareformatie’ gaf met zijn doeken uitdrukking aan de nieuwe mentaliteit na het Concilie van Trente (1545-1563), dat in het Spanje van de zestiende en zeventiende eeuw niet alleen voor een culturele opleving in de beeldende kunsten zorgde, maar ook in theater, literatuur en muziek. Dat laatste kun je ervaren in een reeks concerten en andere activiteiten die parallel met de retrospectieve plaatsvinden.

Onder De Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Paola

Curator: Ignacio Cano
Raadgever: Gabriele Finaldi

“De Spaanse schilder Francisco de Zurbarán is een van de groten uit de kunstgeschiedenis. Toch was zijn werk nog nooit in ons land te zien. Zijn tentoonstelling bij Bozar is een buitenkans.”
De Standaard

Voorbij