15

De tentoonstellingsruimtes staan open voor iedereen, en zeker voor wie nieuwsgierig is. Dankzij de
ontdekkingstochten komen leerlingen van dichtbij in contact met de kunstwerken. Vergezeld van een piloot en met een caddie vol creatief materiaal vertrekken ze op avontuur voor een hele reeks activiteiten. Steunend op hun nieuwe ervaringen en hun creativiteit kunnen de leerlingen hun gevoelens en bedenkingen onder woorden brengen. Een originele manier om hen wegwijs te maken in de taal van de beeldende kunst.

Meer info over de tentoonstelling europalia.india. Het Lichaam in de Indische Kunst vindt u hier.