03

Naar aanleiding van de nocturne op 27 juni genieten de studenten die de tentoonstelling willen bezoeken van een verlaagd tarief. Tegelijk presenteren we, in het bijzijn van b0b van Reeth en een aantal medewerkers, de bijbehorende publicatie b0b van Reeth: Architect en het nieuwste nummer van OASE. Achteraf volgt een signeersessie.

OASE 90
Het zopas verschenen nummer 90 van het architectuurtijdschrift OASE is getiteld 'Wat is goede architectuur?'. Onder meer bOb Van Reeth en de curatoren van diens tentoonstelling, Bart Verschaffel en Christophe Van Gerrewey, hebben er een bijdrage aan geleverd. Tijdens de nocturne van 27 juni in Bozar wordt het nummer voorgesteld door OASE-redactrice Véronique Patteeuw in het keukenpaviljoen van de tentoonstelling bOb Van Reeth - Architect. Daarna spreekt Van Reeth over zijn opvattingen over architectuurkwaliteit, die vervolgens in een gesprek met andere definities van goede architectuur worden vergeleken.
Veel problemen in de actuele architectuurwereld zouden verdwijnen als het nu en dan duidelijker werd wat onder goede architectuur wordt verstaan. De ‘crisis van de kritiek’ is bijvoorbeeld een zelden als dusdanig onderkend symptoom van de onmogelijkheid om te (durven) weten wat goede architectuur is. De op zichzelf kritische (en zeker waardevolle) aanname dat elk architectuurproject telkens opnieuw beoordeeld moet worden, heeft ertoe geleid dat iedereen voetstoots aanneemt dat een waardenmodel voor de architectuur niet bestaat. Het heeft er tevens voor gezorgd dat de laatste modellen voor een architectuurevaluatie (modernisme en postmodernisme) slechts zijn opgevolgd door perversies (supermodernisme, retromodernisme, enzovoorts) of door verwetenschappelijkte idealen (duurzaamheid, rekenmodellen en regionalisme).
Nochtans is het onmogelijk om bezig te zijn met architectuur - in ontwerp, kritiek, theorie of geschiedenis -, zonder aannames te doen over de voorwaarden voor kwaliteit. Het is niet omdat er geen uniek waardenmodel meer bestaat, dat er geen verschillende waardenmodellen naast elkaar kunnen bestaan. Dit nummer van OASE wil de aannames achter deze modellen opzoeken en expliciteren, door de eenvoudige vraag ‘wat is goede architectuur?’ op verschillende manieren te stellen en te laten beantwoorden door mensen wiens ‘hoofdbezigheid’ architectuur is. 
Natuurlijk kan de vraag naar goede architectuur niet eenduidig en definitief beantwoord worden. Maar het is niet omdat het van bij voorbaat zeker is dat er op een vraag oneindig veel antwoorden bestaan, dat deze vraag niet gesteld mag worden. Dit nummer van OASE kan als een banket zijn waarop iedereen op een beredeneeerde en uitgesproken manier iets helemaal anders uit het menu kiest - en het feest van de architectuur aldus aan de gang houdt.
Redactie : Véronique Patteeuw, Hans Teerds, Christophe Van Gerrewey
Met bijdragen van Pier Vittorio Aureli, Patrick Bouchain, Kersten Geers, Christophe Van Gerrewey, Herman Hertzberger, Steven Holl, Anne Holtrop, Lucien Kroll, Andrew Leach, Philippe Morel, Steve Parnell, BOb Van Reeth, Eva le Roi, Elsbeth Ronner, Bart Verschaffel

bOb Van Reeth: Architect
In de catalogus bOb Van Reeth - Architect worden veertig ontwerpen verzameld die Van Reeth de afgelopen halve eeuw heeft gemaakt. Eerder dan een oeuvre complète is het een dwarsdoorsnede doorheen zijn werk, als een greatest hits-compilatie waarin bijna elk jaar uit zijn ontwerperscarrière is vertegenwoordigd. In het zichtbaar maken van een architecturale aanpak door middel van afzonderlijke en opeenvolgende werken, van de jaren zestig tot vandaag, wil dit boek een leemte in de architectuurcultuur van de Lage Landen opvullen - Van Reeths werk werd voor het laatst van begin tot eind in boekvorm bijeengebracht in 1985. De veertig projecten in dit boek worden telkens begeleid en toegelicht door één reeds bestaande tekst: conceptnota’s van de hand van Van Reeth zelf, maar ook fragmenten uit interviews, essays, kranten- of tijdschriftartikels, recensies, studententhesissen en architectuurjaarboeken. Zo blijft er ook op papier iets bewaard van de consistentie en diversiteit die de aanpak van Van Reeth gedurende vijf decennia heeft gekenmerkt, en die keer op keer, project na project, dankzij een krachtige ontwerpkeuze is mogelijk gemaakt.
Auteurs: Bart Verschaffel, Christophe Van Gerrewey, Birgit Cleppe

Vormgeving: Joris Kritis
BOZAR BOOKS & A+ Editions
Engelstalig, 32,5 x 24,5 x 1,5 cm, 160 pagina’s
ISBN 9789490814045
D/2013/2443/1
Prijs: €29,50 / deluxe editie €39,50