11

In het kader van de tentoonstelling bOb Van reeth: Architect, organiseren BOZAR Architectuur/A+ deze zomer drie gespreksnamiddagen met bOb Van Reeth, de curatoren van de tentoonstelling, architectuurcritici en opdrachtgevers.

Op 18 augustus worden Pieter T'Jonck en Freek Persyn uitgenodigd.
Pieter T'Jonck is architectuurcriticus en practiserend architect. Hij heeft het werk van bOb Van Reeth nauwgezet opgevolgd en heeft het in verschillende teksten beschreven.
Freek Persyn is architect en medestichter van 51N4E (in samenwerking met de huidige Vlaams Bouwmeester, Peter Swinnen).