07

Een zeventigjarige actrice bereidt zich voor op haar laatste optreden en
repeteert in de kleedkamer haar teksten. Tijdens deze intieme repetitie verschijnen delen uit haar leven voor haar geestesoog. Verleden, heden en toekomst wervelen door elkaar en om haar heen.
De ingeoefende teksten roepen onder andere de veranderende waarden op van een wereld in crisis, de vele gezichten van de vrouw (en de man!) en de zoektocht naar zelfexpressie wars van elke norm. Het hele leven van de actrice ontvouwt zich aan de hand van deze evocaties, die lang vergeten muziek en beklijvende beelden uit vroegere tijden weer tot leven wekken.
In deze caleidoscoop van beeld en geluid dansen ervaringen, waarden en geheimen van generatie tot generatie en in deze leeftijdloze dans vindt de actrice de zin van haar bestaan en geeft zij deze door. Nu zij de vier seizoenen van de ziel voorbij heeft zien gaan, is zij klaar voor wat haar wacht en voor het inzicht dat “morgen alles weer groen wordt”.

www.gelijkekansenbrussel - quinzaine-2013