22

De tentoonstelling FACES THEN/FACES NOW gaat over het genre van het portret in de beeldende kunstwereld. Stilzwijgend richten portretten zich tot ons. Wat hebben zij ons te vertellen? Hoe spreken zij ons aan? Wat leren wij uit de context of de sfeer van een werk, uit de kledij, attributen of diepe groeven in een gelaat?

What’s Happening? nodigt je uit om beeldende kunst anders te ervaren. We zetten je op weg om de portretten uit de tentoonstelling zelf te ontdekken, op een manier waarbij al je zintuigen worden geprikkeld. Intuïtie en beleving staan centraal, eerder dan kennis en theorie. Achteraf zal je nooit meer op dezelfde manier naar kunst kijken - of luisteren, voelen, ruiken…

De tentoonstellingsruimte bouwen we om tot een sociale ruimte waar ontmoeting centraal staat. Ontmoeting tussen de toeschouwers en de afgebeelde personen. Tussen de bezoekers onderling en tussen de bezoekers en de portretkunstenaars: de onzichtbare aanwezigen. Dit doen we door spel-interventies in het parcours te integreren, want spel is een ongedwongen kader voor informele ontmoeting.

In samenwerking met RED/Laboratoire Pédagogique (Sébastien Marandon, Marie Pierrard, Axel Pleeck, Sophie Saporosi) en Matchbox vzw (Julie Rodeyns en Wouter Bouchez).