08

Elk jaar organiseert de Brusselse kunstschool ERG - Ecole Supérieure des Arts - voor haar studenten een interdisciplinair seminarie met conferenties, ontmoetingen, masterclasses, performances, tentoonstellingen en filmvertoningen. BOZAR CINEMA en CINEMATEK werken graag samen aan de editie 2015.

Wat vandaag courant omschreven wordt als een kentering in het hedendaagse uitgeversbedrijf, lijkt symptomatisch voor een meer algemene situatie die evenveel te maken heeft met economische, technische en artistieke als met theoretische kwesties. Die situatie heeft voor gevolg dat de bestaande problemen en formats in de huidige uitgeverspraktijk - en in ruimere zin in onze noties van het publiceren en overdragen van ideeën - geherdefinieerd moeten worden, ongeacht of die overdracht grafisch, artistiek, narratief of zelfs filosofisch en antropologisch gebeurt. Voor dit seminarie zetten wij verschillende werklijnen uit die op een of ander moment kunnen bijdragen aan een nieuwe, eigentijdse uitgeverspraktijk, een praktijk waarin de digitale technologie nieuwe deuren opent, waarin de hedendaagse en historische artistieke praktijk inzake schrijven, uitgeven en performance verschuivingen van de rol en identiteit van de actoren met zich meebrengt, waarin het idee van het boek of de film als rituele drager van inhouden misschien in vraag gesteld en in een nieuw perspectief geplaatst moet worden en waarin uitwisseling en de creatie van grote zowel als kleine gemeenschappen een specifieke oriëntering kan vinden.

>>>DOWNLOAD HET PROGRAMMA
----------------------------------------------

Voorbij