13

Gianikian en Ricci Lucchi hebben hun sporen verdiend in de hedendaagse avant-gardefilm en hun werk geldt als referentie. Steeds terugkerende thema’s - totalitarisme, kolonialisme, WO I, genocide en racisme - worden door hen bekeken via een uniek gebruik van archiefmateriaal en found footage. Beeldelementen uit het bronmateriaal worden uitvergroot, geherkadreerd, met de hand ingekleurd, en zo voort. Door beelden te hermonteren en te vertragen of versnellen, krijgen ze een nieuwe ‘betekenis’. Hiervoor werken de filmmakers met een eigen uitvinding: de camera analitica. Door zich niet langer afkerig op te stellen tegenover het manipuleren van historische documenten, herdefinieerden Gianikian en Ricci Lucchi de documentaire vorm. Zij benaderen het concept ‘archief’ op een heel eigenzinnige manier: “Wat ons interesseert, is betekenis geven aan wat in archieven te zien is: onze archieven zijn te abstract, apocrief. Wij presenteren een verzameling van herwerkte visies, een herlezing in het heden. (…) Voor ons gaan ethiek en esthetiek hand in hand. Her-filmen betekent her-duiden. Het gaat erom de historische ideologie achter publiek en privaat materiaal bloot te leggen, om de kracht van beelden te tonen, zonder woorden, commentaar of didactiek. Wij brengen vergeten beelden terug naar het heden en dwingen de toeschouwer na te denken en verbanden te leggen tussen heden en verleden.”

19:00 > 20:15 Oh ! Uomo - Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi
(2004, kleur, geluid, 72’)
Een onthutsend portret van de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog en een aanklacht tegen de menselijke hang naar vernietiging via found footage en archiefbeelden. Schudt het zien van de gruwel van de oorlog ons geweten wakker, zoals Leonardo da Vinci met zijn uitroep “Oh! Uomo!” beweerde? Of werkt het veeleer afstompend?

20:15 > 21:30 Conferentie Jean-Pierre Rehm (FID Marseille)

21:30 > 22:45 Compilatie Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi