07

04.02.2015
20h - 21h
Morton Feldman, Two Pianos (1957)
Morton Feldman, Vertical Thoughts 1 (1963)
György Ligeti, Three Pieces for Two Pianos: Monument, Selbstportrait, Bewegung (1976)
Tiziano Manca, Sui moti apparenti (2010-2014)
Mara Dobresco, piano
Julien Le Pape, piano

De klankrijkdom die ontstaat door het ontdubbelen van een instrument, vooral dan in een partituur voor twee piano’s, ontstaat door het asynchroon spelen van bepaalde tonen of melodische lijnen, of door superpositie van verschillende tonen en melodische lijnen. In de twee stukken van Morton Feldman krijgen de uitvoerders de grote vrijheid zelf te bepalen hoe lang een individuele klank aangehouden wordt, hoe je hem laat wegsterven en hoe de coördinatie tussen beide uitvoerders verloopt. Gaat het in Monument, het eerste van de drie stukken van Ligeti, in de eerste plaats om differentiatie van intensiteit, dan ontwikkelt de componist in het tweede, Selbsporträt mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei), een techniek van ‘geblokkeerde toetsen’. Het laatste stuk, Bewegung, bestaat uit op- en neerwaartse lijnen waaruit bepaalde noten lijken te ‘blijven hangen’ (remanentie). Het concert wordt besloten met de virtuoze compositie van Tiziano Manca, die onderzoekt hoe klanken voortgebracht worden vanuit de fysiologie van de uitvoerders.

In samenwerking met Orpheus Instituut, Ghent

21h30 - 22h30
Chris Evans, Morton Norbye Halvorsen & Benjamin Seror, Concert
Concert speelt stukken uit zijn elpee Behave Like an Audience, die in 2013 werd uitgebracht door Sternberg Press. Het album bevat composities van Concert op teksten geschreven door kunstenaars Guy Ben-Ner, Mariana Castillo Deball, Dexter Sinister, Patricia Esquivias, Sharon Hayes, Hassan Khan en Michael Portnoy.