Bozar
EUNIC Brussels

‘Panel 2 | Discriminator | Geëmancipeerde algoritmes’

19 Okt.'21
- 14:30

Geëmancipeerde algoritmes

Al wat artificiële intelligentie (AI) weet en kan, wordt bepaald door algoritmes die geschreven worden door mensen. Maar wie schrijft die algoritmes, en met welk doel voor ogen? Welke gegevens worden wel en niet verzameld? Wie is eigenaar van de datasets en hoe worden die gegevens gebruikt - of misbruikt? We weten inmiddels dat de algoritmes waarmee machines kunnen leren het beste werken wanneer ze over een grote, zo niet oneindige hoeveelheid vrij toegankelijke digitale gegevens beschikken. We weten echter ook dat een zeker wederzijds vertrouwen zich opdringt tussen zij die de data produceren, de gebruikers en de machines. Tezelfdertijd begeven we ons hier op de grens tussen wat ethisch is en wat niet, tussen wat legaal is en wat niet, tussen synergie en uitbuiting. Tegenover de grondslag van het algoritme staat het uitgangspunt van de geëmancipeerde machine, waarin het algoritme op zichzelf gaat evolueren en een eigen logica gaat ontwikkelen dat het begrip van de mens overstijgt. Moet de mens deze nieuwe vorm van begrip en intelligentie omarmen, of schakelen we die onbeteugelde machines beter uit? Dit panel van computerwetenschappers en ingenieurs bespreekt hoe we de huidige modellen transparanter en begrijpelijker kunnen maken. Wat verwachten we van artificiële intelligentie opdat ze aanvaardbaar zou zijn en ons op weg kan helpen naar een betere toekomst?
 

Programma:
Dinsdag 19 oktober 2021

  • 14.30 : Keynote van Bruce Sterling (videoconferentie)
  • 15.15 : Introductie Panel 2 (Marc Pons). Met Vladan Joler, Marek Havrda, Juan C. Moreno en een Brusselse AI researcher
  • 16.45 : Q&A met het publiek (moderator Marc Pons)
  • 17.15 : Einde van het panel. Aankondiging volgende dag.

Meer weten over de sprekers.

Meer weten over The Future of Living.
 

Kunsten, wetenschap & technologie

Symposium

19 + 20
Okt.'21

Symposium The Future of Living

Praktisch

Location

Studio

Ravensteinstraat 23 1000 BRUSSEL

Taal

  • Engels

Het symposium en de hackathon kaderen binnen het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en zijn georganiseerd met de steun van EUNIC Global.