De installatie van het project ‘100% Waste Market’ van het collège Saint-Michel is van 29 september tot 1 november te zien op de tentoonstelling Next Generation, Please!.
RADAR

Repairing The Future: Brieven van jongeren aan hun toekomstige zelf

Gustave de Lophem

Met de interviewreeks Repairing the Future wil BOZAR nieuwe perspectieven bieden op de toekomst, via gesprekken met wetenschappers, kunstenaars en denkers uit verschillende disciplines. In die context willen we ook een stem geven aan de jonge generatie, en in het bijzonder aan een aantal deelnemers aan het open platform Next Generation, Please!. Deze Brusselse jongeren, tussen 16 en 21 jaar oud, geven hun kijk op de toekomst telkens in een persoonlijke brief, gericht aan henzelf over 20, 30 of 50 jaar.

Gustave is 18 en volgt les aan het collège Saint-Michel. Hij nam deel aan de editie 2019-2020 van Next Generation, Please! in het kader van het project ‘100% Waste Market’.

De installatie van het project ‘100% Waste Market’ van het collège Saint-Michel is van 29 september tot 1 november te zien op de tentoonstelling Next Generation, Please!.
De installatie van het project ‘100% Waste Market’ van het collège Saint-Michel is van 29 september tot 1 november te zien op de tentoonstelling Next Generation, Please!.

Ik weet niet of je mij, jou nog kent. We schelen 30 jaar en deze brief is het enige wat ons rechtstreeks met elkaar verbindt. Op het moment dat ik je dit schrijf ben ik 18 jaar, in de bloei van mijn jeugd. Zoals je weet ben ik erg nieuwsgierig. Je kunt je dus wel voorstellen dat ik met tal van vragen zit, zowel persoonlijke als algemene. Ben je een respectabel, gerespecteerd en respectvol persoon geworden? Ben je goed omringd? Vecht je voor je waarden … Ben je een man geworden?

Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,
Indien ge dromen kunt, nochtans u niet door dromen laat regeren,
Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén (…)
Dàn, ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open
En - wat oneindig meer betekent – dan, m’n zoon, zijt ge een man.
(Rudyard Kipling, vert. Johannes Marinus de Vries de Waal
)

Ik neem aan dat je nu wel weet hoe je leven loopt. Toch hoop ik dat je nog steeds op zoek bent naar nieuwe uitdagingen en dat je jezelf blijft overtreffen. Ik benijd je omdat je al bent waar je nu bent. Ik weet zeker dat je in je hoofd jong bent gebleven, ondanks je grijs wordende haar … EN JE HEBT GELIJK! Geniet van elk moment dat je leeft!

Behalve dat ik alles over jou zou willen weten, maak ik me ook zorgen over onze gemeenschappelijke toekomst. Vandaag, in 2020, is men ervan overtuigd dat de mensheid, als ze voortdoet zoals ze bezig is, recht op een muur afstevent! Hebben de mensen in 2050 eindelijk begrepen dat de mens van vandaag een gevaar vormt voor de mens van morgen én voor de toekomst van de planeet? Denk nu alsjeblieft niet dat ik op 18-jarige leeftijd mijn geloof in de mensheid al kwijt ben. Niets is minder waar. Ik geloof in De Mens en alles wat hij voortbrengt, maar ik stel me wel enkele vragen bij de weg die we in 2020 zijn ingeslagen. Ook al is iedereen ongetwijfeld van goede wil, ik kan niet anders dan verbaasd zijn over het egocentrisme en opportunisme van bepaalde individuen. We leven in een wereld die razendsnel gaat, zonder onszelf de minste adempauze te gunnen, zonder ons ooit de vraag te stellen waar we achteraan rennen, zonder ons ooit af te vragen hoe de wereld er over 30 of 50 jaar zal uitzien, als de kinderen groot zijn. Je hoeft niet helderziend te zijn om te begrijpen dat er iets fout zit, zowel ecologisch als economisch en politiek, en om te beseffen dat de mens iets anders verwacht van het leven en van de wereld.

Ik ben 18 jaar. Natuurlijk heb ik geen mirakeloplossing. Maar ik heb een droom … een droom waarin wij allemaal bijdragen aan een andere wereld. Een wereld waarin de groep belangrijker is dan het individu. Een wereld waarin we opnieuw echte relaties ontdekken. Een vrije wereld waarin iedereen recht heeft op onderwijs. Een wereld waarin democratie geen illusie is en waarin onwetendheid niet langer hoogtij viert. Om tot zo’n wereld te komen, moeten we eerst en vooral klaar zijn om te vechten tegen onwetendheid, die wrede kracht die leidt tot extremisme, individualisme en geweld. En dat vraagt een inspanning van ieder van ons - niet alleen van onze leiders.

De weg is lang, en om er te geraken zal er een grote inspanning nodig zijn van ons allemaal. Maar als 18-jarige zit ik vol enthousiasme en geloof ik echt dat het ons kan lukken! Zolang iedereen maar bereid is een inspanning te leveren … en dus ook verstandig, coherent en met overtuiging wil handelen wanneer er keuzes of beslissingen moeten worden gemaakt. We moeten ook bereid zijn te vechten tegen onze eigen onwetendheid. Dat alles uiteraard met respect voor het feit dat de overtuigingen van de ene niet noodzakelijk die van de andere zijn, en dat enkel zij die niets doen vrij van fouten kunnen zijn.

Ik kijk dus volop naar de toekomst, vol goede hoop dat jij, je vrienden en alle jongeren voor die verandering zullen zorgen! Ik heb vertrouwen in onze toekomst, maar we zullen er samen met overtuiging aan moeten werken, want niemand kan dit alleen.

Zorg goed voor jezelf, je ideeën en je idealen!

 

Zie ook