RADAR

Patch 5

Gallery of Futures

In het jaar 2100 is een team van artchivistische archeologen, ontsproten uit allianties tussen de ecoqueer, tussensoortelijk behekste en transhackfeministische gemeenschappen, overgegaan tot het onderzoeken van beschadigde harde schijven, verspreid over heel Terra… na de val van het internet. Digitale herinneringen aan oude tradities en geheime rituelen, verboden in hun tijd, door de heerschappij van de no body for everybody doctrine. Deze had alle directe contacten tussen menselijke en niet-menselijke lichamen, de vloeibaarheid van identiteiten, de ceremonies die komaf maken met de categorie natuur-cultuur en de gebaren die de lichamen van de levenden met elkaar verbinden en aan elkaar knopen, illegaal gemaakt.

© Josune Urrutia Asua
© Josune Urrutia Asua

In 2021 wordt dit materiaal, dat als contra-antropoceen wordt beschouwd, opnieuw geïnitialiseerd door het jonge en vitalistische “Parlement van de organen” om een nieuw compostbeleid van de samenwerking tussen de membranen uit te werken.

© Josune Urrutia Asua
© Josune Urrutia Asua

Wij weten dat de leden van de gemeenschap EntrePeauxCène vroeger waarzeggerijtekeningen maakten op basis van de "Tarot van de Pimiento". Wekelijks trok een van de leden willekeurig een kaart en maakte er een interpretatie van. Daarna volgde een collectieve discussie om de prioriteiten en acties voor de week vast te stellen... Alles wijst erop dat deze tarot in 2100 is gemaakt aan de hand van de illustraties van Josune Urrutia Asua in het boek Breve historia del pimiento para uso de la vida extraterrestre (door Maria Ptqk (Ed.), Josune Urrutia, Gustavo Puerta Leisse. Met de speciale medewerking van Elena Odriozola. Gabinete Sycorax, 2015).

© Josune Urrutia Asua
© Josune Urrutia Asua
© Josune Urrutia Asua
© Josune Urrutia Asua

Zie ook