RADAR

Patch 6

Gallery of Futures

De patch uit 2066 komt uit een wereld vol dode objecten waar niemand nog iets aan toe wil voegen – hij moet opnieuw worden opgebouwd.

De landschappen van Cristal Black is dus een tentoonstelling van ruïnes, overblijfselen en woorden, die door een aantal performances worden geactiveerd.

Van het woud van de oude oorsprong weten we dat zijn hoedster overleden is, en dat ze haar kleindochter, Cristal Black, de plicht naliet om voor wederzijdse bescherming te zorgen. Vanuit een van de vele steden die onderling verbonden zijn en samen De Stad vormen, trekt het meisje met haar vrienden op weg naar het woud. Ze treffen elkaar in het hart van het woud en bedenken hoe ze er kunnen leven.

Anne Kawala stelt verhalen voor uit de mondelinge overlevering: ze zijn opgebouwd in de loop der tijd, groeien organisch, vermengen zich met de lectuur van teksten van degenen wier gedachten en gevoeligheid de auteur in beweging zetten.

© Anne Kawala
© Anne Kawala
© Anne Kawala
© Anne Kawala
© Anne Kawala
© Anne Kawala
© Anne Kawala
© Anne Kawala

Zie ook