RADAR

SIMM-posium #5

9 free online sessions on the social impact of making music

Sinds 2015 brengt het internationale onderzoekersplatform SIMM (Social Impact of Music Making) elk jaar klinkende namen uit de muziekpraktijk en -wetenschappen samen. Het SIMM-posium streek eerder al neer in Brussel, Gent, Londen, Porto en Bogota, en is deze winter opnieuw in België te gast, meer bepaald bij BOZAR.

Van 12 januari tot 9 maart steken enkele van de grootste experts ter wereld de koppen bij elkaar tijdens wekelijkse onlinesessies. Samen bespreken ze thema’s op het raakvlak tussen muziek en engagement. Centraal staat de vraag op welke manier muziek kan bijdragen aan meer sociale cohesie in breekbare gemeenschappen, want is de kracht van muziek niet om mentaal welzijn, en dus ook sociaal welzijn te genereren?

De verschillende sessies zullen via Zoom verlopen en hebben steeds dezelfde opbouw. Zo heeft elke sessie een bepaald thema, en nodigen we topspecialisten uit die hun onderzoek presenteren. Na de presentaties volgt er een paneldebat en een Q&A voor het publiek. Elke sessie zal begeleid worden door een streepje muziek.

12.01.2021, 16:00 - 17:30: welkomsessie en keynote speech door Geoffrey Baker:

  • Inleiding door Paul Dujardin (CEO - BOZAR) en Lukas Pairon (stichtend directeur SIMM, BE).
  •  Keynote Rethinking Social Action Through Music door Geoffrey Baker (Royal Holloway University, UK)
  •  Discussie met SIMM-voorzitter John Sloboda (Guildhall School of Music and Drama, UK)
SIMM-POSIUM #5: Welcome session and keynote speech by Geoffrey Baker | Talk | BOZAR

19.01.2021, 16:00 - 17:30: Sessie 1 - Muzikanten in sociale muziekprojecten I

  • Inleiding door de voorzitter An De Bisschop (Hogeschool Gent, BE)
  • Met Filip Verneert (LUCA School of Art Leuven, BE), John Sloboda (Guildhall School of Music and Drama, UK), Kate Wareham (University of Sheffield, UK).
SIMM-POSIUM #5: Musicians in social music projects I | Talk | BOZAR

John Sloboda (Guildhall School of Music and Drama, UK) geeft een inkijk in een internationaal project waarin een systematische analyse wordt gemaakt van SIMM professionelen die onderzoek verrichten in België, Colombia, Finland en het Verenigd koninkrijk. Hij presenteert de methodiek en de eerste onderzoeksresultaten van het eerste jaar.  

Filip Verneert (LUCA School of Art Leuven, BE) onderzocht hoe een participatief muziekproject met dakloze volwassenen inspiratie kan bieden voor een breder palet aan onderwijspraktijken. Meer bepaald zoomt hij in op TOSO (The Ostend Street Orkestra), een orkest bestaande uit daklozen dat opgericht werd om de negatieve publieke opinie van het groeiende aantal daklozen tegen te gaan.

Kate Wareham (University of Sheffield, UK) presenteert haar onderzoek naar de rol van muziek in het alledaagse leven van jonge daklozen. Concreet stelt ze haar resultaten voor over een groep van 30 jonge daklozen tussen 16-25 jaar die verblijven in tijdelijke huisvestingsdiensten in Great Manchester.

26.01.2021, 16:00 - 17:30: Sessie 2 - Muziek in detentie I

Flore Croux, Silke Marynissen (Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent, BE), Alessandro Mazzola (Guildhall School of Music, UK), Ailbhe Kenny (Mary Immaculate College, Universiteit van Limerick, IE). Inleiding door de voorzitter, John Speyer (Music in Detention, UK)

SIMM-POSIUM #5: Music in detention I | Talk | BOZAR

In de eerste sessie over muziek in gevangenschap bespreken Silke Marynissen en Flore Croux muziekactiviteiten in Belgische gevangenissen. Deze activiteiten blijken bijzonder populair te zijn omdat ze nationaliteit, afkomst en religieuze achtergrond overstijgen. Alessandro Mazzola bespreekt dan weer de resultaten van participatieve muziekprojecten in opvangcentra tussen 2015-2018 in België en ook Ailbhe Kenny stelt onderzocht muziekactiviteiten in asielcentra in Ierland.  

02.02.2021, 16:00 - 17:30: Sessie 3 - Muziek in detentie II

SIMM-POSIUM #5: Music in detention II | Talk | BOZAR

Tijdens deze internationale rondetafelconferentie stellen zes presentatoren uit zes landen meerdere aspecten van gevangenissen en strafrechtstelsels kritisch ter discussie. Er is sprake van een groot aantal onrechtvaardigheden. Hoe houden muziekeducatiepraktijken ongelijkheden in stand en hoe kan het maken van muziek in gevangenissen bijdragen tot een radicale herziening van het recht? We bespreken onderzoek en casestudies die nieuwe inzichten verschaffen in de richting van innovatieve toepassingen van muziekonderwijs in gemeenschappen, scholen en gevangenissen.

9.02.2021, 16:00 - 17:30: Sessie 4 - Interculturele sociale muziekprojecten I

SIMM-POSIUM #5: Intercultural social music projects (I) | Talk | BOZAR

Kim Boeskov (Aarhus University Kopenhagen, DK), Frank Heuser (UCLA Herb Alpert School of Music, University of California, US), Sean Prieske (Humboldt-Universität zu Berlin, DE), Alexandra Lamont (Keel University, UK)

Inleiding door de voorzitter John Sloboda (Guildhall School of Music and Drama, UK)

Tijdens de vierde sessie stellen vier onderzoekers enkele interculturele sociale muziekprojecten uit alle hoeken van de wereld voor. Kim Boeskov bespreekt ethische dilemma’s tijdens interculturele muziekprojecten in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. Daarna verklaart Frank Heuser hoe twee non-profit kunstonderwijsorganisaties in de VS hun muziekonderwijs ten dienste stellen om te evolueren naar een gemeenschap met gelijkheid. Sean Prieske bespreekt de problemen bij muziekprojecten voor vluchtelingen tijdens de covid-crisis en Alexandra Lamont bekijkt ten slotte wat de impact is op het welzijn van mensen die muziekinstrumenten doneren.

16.02.2021, 10:00 - 11:30: Sessie 5 - Interculturele sociale muziekprojecten II

Met Jane W. Davidson, Alexander Crooke, Trisnasari Fraser (AU), Mariko Hara (University of Melbourne, AU), Tia de Nora (University of Exeter, UK), Gillian Howell (University of Melbourne, AU), Charulatha Mani (Queensland Conservatorium Research Centre, Griffith University, AU),

Inleiding door de voorzitter Brydie-Leigh Bartleet (Queensland Conservatorium Research Centre,Griffith University, AU)

SIMM-POSIUM #5: Intercultural social music projects (II) | Talk | BOZAR

Tijdens de tweede sessie over interculturele sociale projecten luisteren we eerst naar bevindingen van onder anderen Jane W. Davidson, Alexander Crooke en Tia DeNora die vijftien community musiciens in Austalië, Noorwegen en de Verenigde Staten interviewden over de impact van corona op hun werk. Gillian Howell onderzocht de verbindende impact van muziek op streng verdeelde gemeenschappen. Ook Charulatha Mani is verzot op deze thematiek. Zij beweert dat slaapliedjes wel eens bepalend zouden kunnen zijn om meer toenadering te vinden tussen etnische diverse gemeenschappen.

23.02.2021, 10:00 - 11:30: Sessie 6 - Muzikanten in sociale muziekprojecten II

Thomas Köhn (Institute for Art, Music and its Mediation, Leuphana University Lüneburg, DE), Mia Nakamura (Kyushu University, JP), Yukiyo Sugiyama (Tokyo Bunka Kaikan, JP), Tiziana Rossi (Conservatorio di musica “A.Boito”, Parma, IT), Lorraine Roubertie (Université Clermont Auvergne, FR). Inleiding door de voorzitter Graça Mota (CIPEM/INET-md – Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação Musical, Porto, PT)

SIMM-POSIUM #5 : Musicians in social music projects (II) | Talk | BOZAR

Tijdens de sessie staat de muzikant centraal, en verklaren drie onderzoekers hoe muziek hen aanzet om sociaal geëngageerd te zijn. Thomas Köhn bespreekt hoe hedendaagse Joods-Duitse hip-hop het trauma van de holocaust kan bespreekbaar maken. Mia Nakamura en Yukiyo Sugiyama onderzochten hoe bemiddelaars kunnen meewerken voor meer inclusie in orkesten met verschillende generaties in Japan. Ook Lorraine Roubertie Soliman haar research heeft betrekking tot orkesten. Zij presenteert Demos Clermont-Ferrand, een project dat symfonische orkesten wil democratiseren.

O2.03.2021, 16:00 - 17:30: Sessie 7 - Sociale muziekprojecten in het Zuiden I

Juan Sebastian Rojas (Juan N. Corpas University Foundation, Bogota, CO), Sebastian Olave-Soler (Sorbonne University / CRIMIC, FR), ​​Lukas Pairon (SIMM / University of Ghent, BE)

Inleiding door de voorzitter Lukas Pairon (SIMM, BE)

9.03.2021, 16:00 - 17:30: Sessie 8 - Sociale muziekprojecten in het Zuiden II

Natalia Julian Puerta Gordillo (Guildhall School, UK), Agata Ricca (University of Aveiro, PT), Viviana Valenzuela (University of Buenos Aires, AR)

Inleiding door de voorzitter, Maria Majno (Sistema Europe, IT)

Tijdens de tweede sessie verdiepen we ons verder in sociale muziekprojecten in de Global South. De drie sprekers onderzochten projecten waar inclusie en sociale cohesie centraal staan.  Natalia Julian Puerta Gordillo presenteert haar bevindingen over een gemeentelijke muziekschool in Colombia, Agata Ricca haar veldonderzoek bij koren in Libanon en Mozambique en Viviana Valenzuela bij orkesten in Argentinië met jongeren uit kwetsbare omgevingen. 

Deze voorstelling maakt deel uit van het project Art & Well-being, dat medegefinancierd wordt door het programma Creative Europe van de Europese Unie.

Zie ook