23

De Universiteit van Jyväskylä organiseert de conferentie East-West Cultural Relations: Interplay of Arts and Cultural Diplomacy 1945-2017 dat het onderzoek naar transnationale culturele uitwisselingen wil versterken.

De universiteit verricht hiermee onderzoek naar de culturele uitwisselingen tussen Oost- en West-Europa en tracht het bewustzijn hierrond te vergroten. De conferentie is bedoeld als een reflectiemoment met focus op de culturele banden tussen Oost en West vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. De belangrijkste nadruk ligt op kunststromingen en uitwisselingen tussen (maar mogelijk ook binnen) het Oosten en het Westen.

Van 24 tot 25 februari 2017 aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland.

In het kader van Trauma & Revival, mede-gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie.


 • Reactie op de besparingen in de Vlaamse kunstensector

  BOZAR sluit zich aan bij de brede protestbeweging die ontstond na de aankondiging van de verlaging van de cultuursubsidies. Tegelijk roept BOZAR de Vlaamse Regering op om de kunstenaars en organisaties voor wie deze projectsubsidies de zuurstof voor vernieuwende artistieke producties zijn, te ontzien in deze besparingsronde.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • Museum as a Stage. Activating a Collection

  Russian Turn in Yekaterinbur

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • 10 artiesten geselecteerd door HerMap

  Een residentieprogramma rond kunstonderzoek in Iran-Europa

  lees meer
  — gepubliceerd op