24

De Universiteit van Jyväskylä organiseert de conferentie East-West Cultural Relations: Interplay of Arts and Cultural Diplomacy 1945-2017 dat het onderzoek naar transnationale culturele uitwisselingen wil versterken.

De universiteit verricht hiermee onderzoek naar de culturele uitwisselingen tussen Oost- en West-Europa en tracht het bewustzijn hierrond te vergroten. De conferentie is bedoeld als een reflectiemoment met focus op de culturele banden tussen Oost en West vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. De belangrijkste nadruk ligt op kunststromingen en uitwisselingen tussen (maar mogelijk ook binnen) het Oosten en het Westen.

Van 24 tot 25 februari 2017 aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland.

In het kader van Trauma & Revival, mede-gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie.


 • Inzameling blaasinstrumenten

    Op 26 september, 1 en 10 oktober 2020 organiseert Music Fund, een Belgische organisatie die muziekscholen en sociaal-artistieke projecten ondersteunt, samen met BOZAR een grote inzamelactie. We zijn op zoek naar blaasinstrumenten die zullen verdeeld worden onder fanfares en muziekscholen met wie Music Fund samenwerkt in de Democratische Republiek Congo en in Haïti.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • © Philippe Degobert

  Raadpleeg onze bezoekersgidsen voortaan in onze app

  De najaarstentoonstellingen openen binnenkort hun deuren. De bijhorende bezoekersgidsen zullen digitaal beschikbaar zijn.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • Open Call artistieke residentie

  Woorden zijn belangrijk. Woorden reflecteren hoe onze wereld in elkaar zit, maar kunnen die wereld ook sturen. Taal kan uitnodigen maar ook uitsluiten. BOZAR werkt mee aan Smashing Wor(l)ds: Cultural Practices for re/Imagining & un/Learning Vocabularies, een ambitieus Europees project dat woordenschat, taal en narratieven van verzet en bevrijding wil onderzoeken, om nieuwe vormen van expressie uit te bouwen.

  lees meer
  — gepubliceerd op