19

“Connecting Capitals: de Intersectionaliteit** van Amerikaans/Belgisch Dovenerfgoed en Wereldburgerschap” tilt het project “Next Generation, Please!” naar een trans-Atlantisch niveau in een tijd waarin de grote uitdagingen voor de wereld, in het bijzonder met betrekking tot de democratie, echt de hele wereld betreffen.

Connecting Capitals omvat een reeks workshops voor een uitverkoren groep dove jongeren in de Verenigde Staten en in België, in samenwerking met Gallaudet University in Washington, D.C. De workshops zullen ondersteund en tastbaar gemaakt worden door virtuele uitwisselingen. De overkoepelende focus ligt op burgerengagement, hoe dit zich verhoudt tot het unieke dovenerfgoed van beide groepen en tot het Belgisch en Amerikaans dovenerfgoed als geheel, en met welke uitdagingen de jonge deelnemers als geëngageerde wereldburgers van vandaag geconfronteerd worden.

Als aanvulling op deze workshops zullen de jongeren deelnemen aan twee interpersoonlijke uitwisselingen met de bedoeling vertrouwen op te bouwen, kritische gesprekken te voeren, ervaringen uit te wisselen en samen te creëren. Het ultieme resultaat van dat alles wordt een gezamenlijke artistieke creatie. Om dit samen creëren vlotter te laten verlopen en om de impact zo groot mogelijk te maken, voorziet het project een aantal tentoonstellingen, openbare evenementen en digitale manieren om het proces en het creatieve resultaat te delen. Het resultaat zal ook te zien zijn tijdens het festival Next Generation, Please! in BOZAR in het voorjaar van 2018.

De deelnemers zullen de brug slaan tussen verleden en heden, hier en daar, en zullen daardoor een ruimere kijk krijgen op wat het betekent Belg te zijn ten opzichte van Amerikaan, en vice versa. Connecting Capitals zal jongeren dichter bij elkaar brengen, bruggen bouwen en onze nieuwe generaties sterker maken in een tijd van verregaande sociale verandering in Europa en de Verenigde Staten.

Opgelet: de oproep voor deelnemers is gesloten.

 

* Intersectionaliteit verwijst naar de notie dat elk individu meerdere, overlappende identiteiten heeft, die elkaar kruisen en ons op die manier maken wie we zijn. Bijvoorbeeld: onze identiteit als dove, onze nationale/etnische identiteit als Amerikaans of Belgisch staatsburger, of het feit dat we deel uitmaken van deze of gene gemeenschap. De term “intersectionaliteit” wordt door jonge doven in de VS frequent gebruikt om te verwijzen naar hun multiculturele achtergrond en het feit dat ze deel uitmaken van verschillende groepen (op basis van bijv. geslacht, seksuele voorkeur, etnische achtergrond, enzovoort). Dit project staat open voor uiteenlopende identiteiten en kan daardoor naar de brede samenleving gecommuniceerd worden.

** Ons logo, ontworpen door de dove Chinees-Amerikaanse kunstenares Yiqiao Wang, toont het teken voor intersectionaliteit in de Amerikaanse doventaal ASL.

 


 

Het programma Communities Connecting Heritage is een gloednieuw initiatief van het Bureau of Cultural Affairs, het bureau voor interculturele uitwisseling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat culturele instellingen in de VS en andere landen met elkaar in contact wil brengen ter bevordering van het wederzijds begrip via culturele diplomatie. Bozar is trots dat het in deze eerste jaargang van dit boeiende initiatief werd geselecteerd voor een van de slechts zes projecten waarin wordt gefocust op tastbaar en niet-tastbaar cultureel erfgoed


 • Gratis naar incarNations op 15 september

  Naar aanleiding van Open Monumentendagen Brussel zal de tentoonstelling incarNations op 15 september uitzonderlijk gratis toegankelijk zijn. Je hoeft dus geen ticket te kopen.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • Tips and tricks for educators

  Met welke uitdagingen krijg je te maken wanneer je met je school deelneemt aan een artistiek project? Hoe stellen we jongeren in staat om hun zeggenschap op te nemen zodat ze integraal kunnen deelnemen aan artistieke projecten? Hoe transformeert een project als dit de betrokken instellingen?

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • © Filip Dujardin

  ​​​​​​​Dierendonckblancke op de XIIe Internationale Architectuur Biënnale van São Paulo

  De tentoonstelling Dierendonckblancke Praxis werd geselecteerd uit meer dan 740 internationale voorstellen om deel uit te maken van de tentoonstelling Architectures of the Everyday in het kader van de prestigieuze XIIe Internationale Architectuur Biënnale van São Paulo. De expo loopt tussen september en december in het CCSP in São Paulo en de opening vindt plaats van 10 tot 13 september.

  lees meer
  — gepubliceerd op