16

BOZAR sluit zich aan bij de brede protestbeweging die ontstond na de aankondiging van de verlaging van de cultuursubsidies. Tegelijk roept BOZAR de Vlaamse Regering op om de kunstenaars en organisaties voor wie deze projectsubsidies de zuurstof voor vernieuwende artistieke producties zijn, te ontzien in deze besparingsronde.

Projectsubsidies zijn ‘zaaigeld’. Ze zorgen ervoor dat de kunsten voortdurend groeien, zich vernieuwen, en dat talent kan ontluiken. Maar ook gevestigde kunstenaars kunnen niet zonder deze projectsubsidies. De besparing heeft verregaande negatieve gevolgen voor het culturele, maatschappelijke en economische weefsel.

De nieuwe minister van Cultuur van de Vlaamse regering, kiest ervoor om de grote kunstinstellingen meer te ontzien dan andere – ook structureel erkende – organisaties. Zij moeten 3 procent besparen, de anderen 6 procent. Die keuze is bezwaarlijk solidair te noemen, ook al heeft Vlaanderen nood aan robuuste kunstinstellingen.

BOZAR is een buitenbeentje in deze discussie. Het is geen Vlaamse maar een federale culturele instelling die vanuit Brussel bijdraagt aan de uitstraling van de gemeenschappen. Het huis krijgt sinds 2018 een meerjarige toelage van de Vlaamse overheid. Het ziet ernaar uit dat de middelen die voor 2020 voorzien waren, ook zullen krimpen. Hoe groot die besparing zal zijn, is nog onduidelijk.

Wij vinden het belangrijk dat de solidariteit in de cultuursector behouden blijft en versterkt wordt. De sterke verlaging van de projectsubsidies bedreigt de diversiteit, de kwaliteit en het inclusieve karakter van het Vlaamse culturele aanbod.  Zonder het werk van deze organisaties, en haar kunstenaars, kan BOZAR niet de kwaliteit brengen die vandaag verwacht wordt van een cultureel huis met een internationale oriëntatie. 

Ana Torfs, Joris Van De Moortel, Robin Verheyen, Romina Lischka… zijn maar enkele namen van kunstenaars die dankzij projectsubsidies hun artistieke plannen hebben kunnen verwezenlijken en in BOZAR een internationaal podium krijgen. Binnen de reeksen Theater op de middag of “Next Generation, Please” werken we samen met Vlaams talent. We willen deze samenwerking in de toekomst verderzetten en waar mogelijk uitbreiden.

We roepen dan ook op om de petitie opgesteld door State of the Arts mee te ondertekenen.

BOZAR wil zijn maatschappelijke opdracht verwezenlijken en kan vandaag niet afzijdig blijven. Wij stellen onze zalen ter beschikking voor meetings en vergaderingen van kunstenaars en cultuurwerkers en bepleiten de zaak van de jonge kunstenaars en organisaties in onze contacten met de Vlaamse overheid. BOZAR wil zijn positie als federale culturele instelling in Brussel gebruiken om als hefboom op te treden voor de internationale carrière van kunstenaars. Samenwerking en coproductie staan centraal binnen het artistieke beleid van BOZAR. En dat zal in de toekomst ook zo blijven. 


 • Bernard van Orley in eindejaarslijstje New York Times & Apollo Magazine

  Nu 2020 eraan komt is het tijd om terug te blikken op 2019. BOZAR is altijd ongelooflijk trots om eigen projecten in de verschillende eindejaarslijstjes te zien opduiken.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • Museum as a Stage. Activating a Collection

  Russian Turn in Yekaterinbur

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • 10 artiesten geselecteerd door HerMap

  Een residentieprogramma rond kunstonderzoek in Iran-Europa

  lees meer
  — gepubliceerd op