19

Architect Christian Kieckens is niet meer. Architectuur was voor hem niet zomaar een discipline maar een allesomvattende manier om de wereld te begrijpen, vorm en betekenis te geven. Humanisme en Renaissance waren nooit ver weg. Bij BOZAR voelde hij zich thuis in de synergie van muziek, dans, theater, literatuur, beeldende kunst en architectuur. Niet alleen als bezoeker maar ook als bedenker.

"Architectuur staat tegenover een gebouw zoals muziek tegenover geluid staat."

In zijn recente tentoonstelling Het huis. De mentor. Het archief. Christian Kieckens (2016) bij het Vlaams Architectuurinstituut in deSingel werd duidelijk op welke manier Christian mee verantwoordelijk was voor de architectuurcultuur waarvoor dit kleine land intussen al jaren bekend staat. Te midden van zijn 'compagnons de route' Marc Dubois, Marie-José Van Hee, Paul Robbrecht en Hilde Daem nam hij een aparte plaats in. De titel van zijn monografie uit 2001, naar analogie van Martin Heidegger, vat dit goed samen: Zoeken - Denken - Bouwen.

Bij BOZAR was hij verantwoordelijk voor de tentoonstellingsarchitectuur van "Jean Arp - De uitvinding van de vorm" in 2004. De laatste jaren wierp Christian zich vooral op als mentor. Hij was hoofdredacteur ad interim van het magazine A+ Architecture in Belgium in 2014 en 2015. Daarna stond hij de jonge ontwerpers van Schenk Hattori Architecture Atelier bij om onze tentoonstellingen A Feverish Era in Japanese Art - Expressionism in the 1950s and 1960s en Bernard van Orley. Brussel en de Renaissance mee vorm te geven. 

Wij zijn Christian dankbaar voor de aandacht en tijd die hij ons gegeven heeft en bijzonder bedroefd om zijn plotse overlijden.


 • Open Call artistieke residentie

  Woorden zijn belangrijk. Woorden reflecteren hoe onze wereld in elkaar zit, maar kunnen die wereld ook sturen. Taal kan uitnodigen maar ook uitsluiten. BOZAR werkt mee aan Smashing Wor(l)ds: Cultural Practices for re/Imagining & un/Learning Vocabularies, een ambitieus Europees project dat woordenschat, taal en narratieven van verzet en bevrijding wil onderzoeken, om nieuwe vormen van expressie uit te bouwen.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • © Freddy D'hoe

  Eerbetoon aan dirigent Patrick Davin

  Met diepe droefenis hebben we het overlijden vernomen van de Belgische dirigent Patrick Davin. Deze leerling van René Defossez, Pierre Boulez et Peter Eötvös was geregeld te gast bij BOZAR, waar hij verschillende concerten gaf in de Grote Zaal Henry Le Boeuf.

  lees meer
  — gepubliceerd op
 • Voel je beter met BOZAR

  Na de grote onzekerheden van de laatste maanden, zijn we blij dat we jullie weer bij BOZAR kunnen verwelkomen. We kunnen dat niet doen met het programma dat we voorzien hadden, maar met een aangepast aanbod waarin we elkaar op de veiligste manier kunnen terugzien. Om ons zo goed mogelijk te kunnen aanpassen aan de wisselende omstandigheden en jullie in de best mogelijke condities te kunnen verwelkomen, is een deel van onze programmatie nog in volle ontwikkeling. Blijf ons daarom het hele seizoen lang volgen en wij zullen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden. Want in alle onzekerheden is er één zekerheid: hoewel we minder publiek tegelijk kunnen ontvangen, gaan we niet voor minder kwaliteit op onze podia en in onze zalen!

  lees meer
  — gepubliceerd op