26

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke ticketverkoop voor BOZAR-producties 

(hierna 'het PSK'), voor zover er geen specifieke contractuele bepalingen zijn overeengekomen tussen het PSK en de Klant die hiervan afwijken.

 

A. Verzendings- en reservatiekosten

Per bestelling via ons Callcenter wordt een supplement van € 3 in rekening gebracht voor de verzendingskosten (via de post of per e-mail). De online gereserveerde tickets kunnen thuis worden afgedrukt ('print at home') of worden afgehaald aan de kassa tegen betaling van € 1 per ticket (printkosten).

 

B. Herroepingsrecht

Na betaling is er geen herroepingsrecht van toepassing.

Tickets kunnen worden geruild, maar enkel tegen een waardebon. Ruilen wordt toegestaan als de schriftelijke aanvraag uiterlijk 10 werkdagen vóór de datum van het concert wordt ontvangen op het adres BOZAR TICKETS, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel of op tickets@bozar.be.

Voeg hier ook de tickets bij die je wilt ruilen. Administratiekosten: € 5 per geruild ticket (betaling ter plaatse of afgetrokken van je waardebon).

 

C. Afhalen van de tickets

Gereserveerde en betaalde tickets voor evenementen die plaatsvinden in de Grote Zaal Henry Le Bœuf, Zaal M of in de Studio van het Paleis voor Schone Kunsten, moeten worden afgehaald aan de balie (BOZAR TICKETS). 

Tickets voor voorstellingen in de andere zalen kunnen ter plaatse worden afgehaald aan de balie, vanaf één uur voor het begin van de voorstelling.

 

D. Vervallen van de reservatie

Elke bestelling die niet binnen 15 werkdagen wordt betaald, wordt geannuleerd.

 

E. Wijziging in het programma

Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma, de bezetting, de zaal of het tijdstip. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.bozar.be. In geval van annulering of wijziging van de datum en/of plaats, word je in de mate van het mogelijke schriftelijk (e-mail/sms) op de hoogte gebracht, als je jouw e-mailadres of gsm-nummer hebt opgegeven. Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of ruil. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulering.

 

F. Korting voor losse tickets

De geldende externe kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig voor de 1e prijscategorie van het Paleis voor Schone Kunsten, noch voor abonnementen.

 

G. Ruilmogelijkheden voor abonnees (vanaf 15 augustus 2018)

Abonnees kunnen één concert (abonnement voor min. 4 concerten) of 2 concerten (abonnement voor min. 6 concerten) ruilen tegen betaling van € 5 administratiekosten per geruild ticket.

Ze ontvangen dan een waardebon met dezelfde waarde als het geruilde ticket (6 maanden geldig). Als hetzelfde concert voorkomt in 2 abonnementen die dezelfde klant gekocht heeft, kan hij dit kosteloos ruilen.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 werkdagen vóór het concert dat je wilt omruilen naar BOZAR TICKETS, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel worden gestuurd, of per mail naar tickets@bozar.be.

Voeg hier ook de tickets bij die je wilt ruilen. Administratiekosten: € 5 per ticket (betaling ter plaatse of afgetrokken van je waardebon).

 

H. Opening van de deuren

De deuren van de zaal gaan doorgaans een half uur vóór het begin van de voorstelling open. Het PSK behoudt zich het recht voor plaatsen die bij het begin van de voorstelling niet zijn ingenomen terug te nemen en/of de toegang te weigeren als je te laat komt. Laatkomers kunnen in de mate van het mogelijke binnengaan tijdens het applaus of tijdens de pauze, en kunnen dan andere plaatsen toegewezen krijgen. De reservatie van laatkomers is dus niet meer geldig.

 

I. Zaalcapaciteit

Bij een lage publieksopkomst heeft het Paleis voor Schone Kunsten het recht de zaalcapaciteit te verkleinen om de ervaring van de voorstelling te verbeteren, zowel voor het publiek als voor het orkest. In dat geval krijg je op de avond van het concert dus een vergelijkbare of betere plaats toegewezen dan de plaats die je had gereserveerd, bijvoorbeeld door je van het balkon naar de parterre te verplaatsen.

 

J. Plichten van de klant

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in bij reservatie, hetzij ter plaatse, online of telefonisch, correcte, actuele en volledige gegevens over zichzelf te verstrekken op het inschrijvingsformulier.

Die gegevens worden verzameld voor de verwerking van de bestelling maar ook om de Klant te kunnen waarschuwen bij een programmawijziging, annulering, wijziging van tijd of plaats enz.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacydisclaimer op www.bozar.be.

 

K. Ticket

Het ticket moet op verzoek worden getoond. Het wordt niet terugbetaald of geruild, behalve onder de voorwaarden vermeld in punt B. Het is verboden tickets door te verkopen of over te dragen voor commerciële doeleinden.

 

Het PSK wijst elke aansprakelijkheid af in geval van aankoop van tickets bij niet-erkende derden.  Indien de Klant aanspraak maakt op een korting, behoudt het PSK zich het recht voor aan de Klant te vragen het document te tonen dat recht geeft op deze korting.

 

L. Aansprakelijkheid PSK

De aansprakelijkheid van het PSK is beperkt tot de dekking die voorzien is door zijn verzekeringen.

 

M. Contractuele relatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de volledige contractuele relatie tussen het PSK en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking van of toevoeging aan deze algemene verkoopvoorwaarden moet gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst. Het PSK heeft het recht de inhoud van zijn algemene verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. 

 


 

Gewoonten van het huis

In het Paleis voor Schone Kunsten is het gebruik van de vestiaire gratis. De directie behoudt zich het recht voor het gebruik van de vestiaire om veiligheidsredenen te verplichten.

In het Paleis voor Schone Kunsten zijn de bars nabij de zalen één uur voor de voorstelling en tijdens de pauze open voor het publiek.

De concertprogramma's worden één uur voor aanvang van het concert te koop aangeboden, maar kunnen op de dag van het concert ook worden gedownload van de website.

Er worden regelmatig concertinleidingen door musicologen georganiseerd, evenals ontmoetingen met de artiesten. Die zijn gratis toegankelijk op vertoon van het concertticket. BOZAR FRIENDS krijgen voorrang (meer info op www.bozar.be).

Elke vorm van geluids- of beeldopnamen, inclusief het nemen van foto's, is verboden. 

Het is strikt verboden te roken in het PSK.

Het is verboden te drinken of te eten in de concertzalen.

Dankzij jouw gegevens kunnen we je op de hoogte houden over onze activiteiten en contact met je opnemen in geval van programmawijzigingen. We verzoeken je om eventuele adreswijzigingen door te geven of ons op de hoogte te brengen als je onze publicaties niet meer wilt ontvangen, op ons e-mailadres info@bozar.be of via onze website.

 


 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de klanten aan het Paleis voor Schone Kunsten worden verstrekt, worden behandeld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet heeft elke klant het recht zijn gegevens te laten corrigeren of schrappen. Vanaf 25 mei 2018 zal de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden gewijzigd. Wij verzoeken de klant bij die gelegenheid kennis te nemen van onze nieuwe voorwaarden.