16

OVERHEIDSSTEUN

Federale Regering
 • Diensten van de Eerste Minister, Cel algemene beleidscoördinatie
 • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Beleidscel financiën
 • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Beleidscel begroting
 • Diensten van de Minister van Buitenlandse Zaken
 • Diensten van de Minister van Buitenlandse Handel
 • Diensten van de Minister van Ontwikkelingsamenwerking
 • Diensten van de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
 • Diensten van de Staatssecretaris van overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting
 • Nationale Loterij
 • Nationale Bank van België
Vlaamse Gemeenschap
 • Kabinet van de Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
 • Departement WVC, Administratie Cultuur & Coördinatie Brussel
Communauté Française 
 • Cabinet de la Ministre-Présidente, en charge de l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale
 • Cabinet de la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse-Direction générale de la Culture, Service de la Musique
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Kabinet van de Minister-President, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke ordening, Monumenten en landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare netheid, Buitenlandse handel, Ontwikkelingssamen-werking
 • Kabinet van de Minister-, belast met Financiën, Begroting, Externe betrekkingen, Informatica
 • Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare werken
 • Kabinet van de Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Stedenbouw
 • Kabinet van de Staatssecretaris van Openbare netheid en van Monumenten en Landschappen
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Kabinet van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Sport en Jeugd

Service public francophone bruxellois

Affaires culturelles et tourisme – Service de la Culture

BUITENLANDSE OVERHEIDSSTEUN

Ambassades en Permanente vertegenwoordigingen

Algemene Afvaardiging van Québec -  Canada – China – Duitsland - Frankrijk - Groot-Brittannië - India - Nederland - Vertretung Baden-Württemberg bei der EU – Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU - Vlaams-Nederlands Huis – USA 

 
Culturele instellingen

Alliance Française – British Council – Det Danske Kulturinstitut –  Finnish Cultural Institute for Benelux –  Gedelegeerde van de Duitse Bondsregering voor Cultuur en Media - Goethe Institut  – ICCR (Indian Council for Cultural Relations) – Istituto Italiano di Cultura – Instituto Cervantes – Louvain Institute for Ireland in Europe – Magyar Kulturàlis Intézet-Brüsszel (Hongarije) – Ministerie van Cultuur van
China  -  Österreichisches Kulturforum Brüssel – Porticus/Benevolentia –Tsjechisch Centrum -

INTERNATIONALE PARTNERS

European Concert Hall Organisation : Concertgebouw Amsterdam, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Wiener Konzerthausgesellschaft, Cité de la Musique Paris, Barbican Centre London, Town Hall & Symphony Hall Birmingham, Kölner Philharmonie, The Athens Concert Hall Organization, Konserthuset Stockholm, Festspielhaus Baden-Baden, Théâtre des Champs-élysées Paris, Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg, The Sage Gateshead, Palace of Arts Budapest, L’Auditori Barcelona, Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg, Casa da Música Porto, Calouste Gulbenkian Foundation Lisboa, Palau de la Música Catalana Barcelona, Konzerthaus Dortmund.