25

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door Paleis voor Schone Kunsten, NV van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer 895.408.978

2. Gronden tot verwerking van persoonsgegevens
Bij toegang tot en het gebruik van deze website en van de elektronische berichten van Paleis voor Schone Kunsten gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid. Wanneer u deze website bezoekt en u persoonsgegevens aan Paleis voor Schone Kunsten verstrekt, verleent u Paleis voor Schone Kunsten uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de omschreven doeleinden. U heeft het recht, indien gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken. 
Daarnaast is Paleis voor Schone Kunsten gerechtigd de u betreffende persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken zolang dit noodzakelijk is met het oog op naleving van een door de wet opgelegde verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, voor de vervulling van onze opdrachten van openbare dienstverlening, ter vrijwaring van uw vitaal belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Paleis voor Schone Kunsten.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Paleis voor Schone Kunsten verwerkt onder meer volgende persoonsgegevens. 
3.1. uitdrukkelijk opgegeven gegevens: de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, email, geboortedatum, woonplaats, adres, contactgegevens, berichten, etc…
3.2. automatisch vergaarde gegevens: automatisch vergaarde gegevens zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem van uw computer en andere automatisch gegenereerde informatie betreffende het bezoek aan de website. 
3.3. cookies: tijdens uw bezoek kunnen 'cookies' op uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers. Aanvaarding van cookies is niet verplicht; u kan te allen tijde via de instellingen van uw browser weigeren dat cookies op uw computer geplaatst worden, waarschuwing ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of geïnstalleerde cookies na het einde van elke browsersessie van uw computer verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instructies van uw internetbrowser.

4. Doeleinden van de verwerking
De u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het functioneren van de website, analyse van het bezoek, het versturen van nieuwsbrieven, het onderhouden van relaties, het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten waaronder ticketing en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging.

5. Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid
U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een gedagtekend verzoek richten via onderstaande gegevens, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden. U verbindt zich ertoe deze pagina regelmatig na te kijken.

6. Bedrijfsgegevens met het oog op contactname
Voor inlichtingen over het privacybeleid en voor de uitoefening van uw recht op inzage en correctie van de u betreffende gegevens kan u contact opnemen via webmaster@bozar.be.

Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel
RPR 895.408.978
Tel. : +32.(0)2.507.82.00
Fax : +32.(0)2.507.85.15
Email: webmaster@bozar.be