03

Dit seizoen varieert BOZAR op het thema RE. We hebben het niet over de muzieknoot re of de radicale RE van REvolutie, zoals in 2018 toen we 50 jaar mei ’68 en 100 jaar Russische Revolutie herdachten. Maar de beloftevolle RE zoals in REnaissance of REbirth.

Renaissance is verre van oubollig en niet louter iets westers. Er zijn vele renaissances, ook in andere werelddelen. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: in elke ‘renaissance’ is er sprake van een kruisbestuiving. Telkens worden vaak vergeten verworvenheden opnieuw geactualiseerd en bevrucht met nieuwe inzichten en invloeden. Laat dat net de kern zijn van het concertprogramma dat jullie in dit muziekseizoen 2019-2020 ontdekken.