‘Fargana Qasimova’

Fargana Qâsimova
Alim Qâsimov

vocals

Rauf Islamov

kamancheh

Zaki Valiyev

tar

Cavidan Nabiyev

drums