‘Fargana Qasimova’

Fargana Qâsimova
Alim Qâsimov

zang

Rauf Islamov

kamancheh

Zaki Valiyev

tar

Cavidan Nabiyev

slagwerk