12

GOOD TO SEE YOU AGAIN! We hebben je gemist! ​​​​​​​

​​​​​​​ADVIES EN INSTRUCTIES VOOR JOUW BEZOEK AAN ONZE EXPO’S

​​​​​​​​​​​​​​
De tentoonstelling The World as a Pavilion. Vjenceslav Richter plaatst het oeuvre van de Kroatische architect Vjenceslav Richter (1917-2002) voor het voetlicht en gebruikt hiervoor het paviljoen als ruimtelijk concept en metafoor van de plaats waar architectuur en beeldende kunst elkaar ontmoeten.

​​​​​​​

De hele productie van Richter – zowel zijn artistieke als architecturale projecten of stedenbouwkundige modellen – steunt op een systematische herhaling van kleine eenheden. Het fenomeen van de paviljoenen vertelt ook iets over de veranderende positie van de architectuur in de cultuur en haar verhouding tot de beeldende kunst. Het zegt bovendien iets over de diverse beleidskeuzes op vlak van cultuur in de wereld van de 20e eeuw. 

De tentoonstelling schetst een overzicht van de experimenten en het onderzoek van Richter in de periode van eind jaren 40 tot eind jaren 90. In deze tijdspanne creëerde hij een aantal opmerkelijke bouwkundige projecten en kunstwerken, gecombineerd met andere bekende voorbeelden van paviljoenen en artistieke installaties. Het voedt een meer algemene reflectie over historische en hedendaagse culturele modellen.

BOZAR en MSU (Museum of Contemporary Art Zagreb) hebben het genoegen de krachten te bundelen om deze tentoonstelling in de marge van het Kroatische voorzitterschap van de Raad Van de Europese Unie te organiseren.
 

Wist je dat?

  • VJENCESLAV RICHTER

    ZWEVEN(D) TUSSEN KUNST EN ARCHITECTUUR

    Vjenceslav Richter (1917-2002) was een van de belangrijkste Kroatische architecten van zijn generatie. Op het internationale toneel bouwde hij een stevige reputatie op als ontwerper van nationale paviljoenen op internationale expo’s. Nog tot 21 juli loopt bij BOZAR de retrospectieve The World as a Pavilion. Vjenceslav Richter. Het Paviljoen als plaats waar kunst en architectuur, maar ook ruimtelijkheid en lichtheid, radicaliteit en tijdelijkheid hand in hand gaan. Een korte ontmoeting met Richter in vijf weetjes.  

    — gepubliceerd op