Brussels Academy

‘Een Europa van steden en burgers’

3 Maa.'20
- 18:30

Met Anna Lisa Boni

Het zijn de steden die de toekomst van Europa zullen bepalen. Ze hebben het vermogen om de klimaatveranderingen aan te pakken, gelijkheid te promoten, bedrijven en investeerders aan te trekken, de digitalisering in goede banen te leiden en het contact met de burger te behouden. En dit is van cruciaal belang om tot een gezond, eerlijk, voortvarend, democratisch en duurzaam continent te komen. Europese en internationale netwerken van steden kunnen die capaciteit voeden en helpen om de kloof tussen de EU-beleidsmakers en de burgers te dichten. Binnen een institutioneel kader van een EU waar voor steden geen formele rol is weggelegd, zijn dergelijke netwerken broodnodig om de impact en waarde van het EU-beleid op lokaal vlak te verhogen.

Praktisch

Location

Errera +1

Koningstraat 10 1000 BRUSSEL

Taal

  • Engels

Vrije toegang, inschrijving verplicht via de website van de Brussels Academy >

Coproductie