Bozar
Arty Farty Brussels

‘Gelijke kansen en de strijd tegen gendergeweld: welke toekomst voor de muziekscene?’

8 Okt.'21
- 18:30

Op het vlak van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is geen enkele activiteitensector exemplarisch en zeker niet de cultuur- en muzieksectoren, terwijl die nochtans essentieel zijn voor het stimuleren van inzichten en voor de transformatie van onze samenlevingen. De in juli 2020 opgestarte beweging #MusicToo verzamelde een reeks getuigenissen over seksistisch of seksueel geweld in culturele en festivalmilieus. Terwijl vrouwen ruim in de meerderheid zijn in kunst- en muziekopleidingen, is de toegang tot tewerkstelling, verantwoordelijke functies en middelen zeer ongelijk en zijn genderstereotypes, loonverschillen en situaties van intimidatie bijzonder hardnekkig. De muziekscène wil daar wat aan doen, zoals blijkt met het project Rider.e, dat bedoeld is om het ecosysteem van de muziekindustrie (productieteams, programmatie, bar, veiligheid, dienstverleners enz.) te voorzien van een charter en een praktisch bruikbare toolbox om vooruitgang te boeken op het vlak van gelijkheid en in de strijd tegen seksistisch geweld. De benadering is zeer pragmatisch: de katalysator van deze transformaties wordt de “rider”, het technische contract van de artiesten, waarin deze aspecten voortaan geïntegreerd worden. 

Na afloop van een workshop om het charter en de toolbox van Rider.e te bespreken en te verfijnen met professionals uit de Brusselse muziekwereld, zullen deze tools gedeeld worden met een ruimer publiek tijdens dit debat. Daarin komen ook artiesten aan het woord die zeer geëngageerd zijn op het vlak van gelijkheid. 
 

Concerten

Elektronische Muziek

Festival

6 → 10
Okt.'21

Nuits Sonores & European Lab Brussels

Praktisch

Location

Terarken

Taal

  • Frans

Tarieven

Inschrijving / Inscription

0 -