Bozar
Arty Farty Brussels

‘Naar een eengemaakt Europees migratiebeleid?’

7 Okt.'21
- 18:00

Arty Farty, als organisator van European Lab Brussels, schakelt zich in in een Europese samenwerking met 5 partners (Fondation Feltrinelli, SOS Racismo, Agora Europe, Amel, Arty Farty) over de kwestie migratievertellingen: hoe produceer je een inspirerend of zelfs positief, maar altijd realistisch verhaal over migratie dat een tegenzet kan zijn voor veiligheidspsychoses en identitair hokjesdenken? 
Deze samenwerking gaat gepaard met zeven evenementen en behandelt in elke etappe een problematiek die zich stelt in een gaststad of gastgrondgebied. In Brussel, de belangrijkste vestigingsplaats van de Europese instellingen, behandelt de denkoefening de compromissen van het migratiebeleid van de Europese Unie.

Sinds het verdrag van Amsterdam legt de Europese Unie zich toe op de ontwikkeling van een migratiebeleid. De onderlinge afhankelijkheid die voortvloeit uit de eenheidsmarkt en het vrije verkeer nam de laatste jaren sterk toe. In combinatie met een reeks migratiecrises zonder voorgaande, met name in 2015 met de toestroom van Syrische vluchtelingen, kan de EU niet anders dan haar rol opnemen in dit politieke domein. 

Het onthaal van Afghaanse migranten die op de vlucht sloegen voor de Taliban maakt dit erg gevoelige thema brandend actueel binnen een EU die er nog steeds niet in slaagt een consensus te bereiken om haar asielsysteem te hervormen. 

Met welke compromissen worden politieke besluitvormers van de EU geconfronteerd wanneer ze deze migratiekwestie behandelen? Welke solidariteit kan de EU aanwenden in het beheer van de humanitaire crises? De bedoeling van deze ronde tafel is inzicht te krijgen in de uitdagingen, obstakels en voorstellen voor een eengemaakt Europees migratiebeleid. 


Marie Walter-Franke, onderzoeker in Europees asiel- en migratiebeleid aan het Jacques Delors Instituut in Berlijn (DE)
Sara Prestianni, MigrEurope (BE)
Sulaiman Adonnia, auteur, BE
Moderator: Elena Maximin, Le Grand Continent
 

Concerten

Elektronische Muziek

Festival

6 → 10
Okt.'21

Nuits Sonores & European Lab Brussels

Praktisch

Location

Terarken

Taal

  • Frans

Tarieven

Inschrijving / Inscription

0 -