Cantania 21-22

Gepubliceerd op

400 kinderen zingen op het podium van Bozar

Elk jaar nodigt het Cantania-project 400 leerlingen van Brusselse basisscholen en hun leerkrachten uit om samen te zingen op het podium van Bozar. Dit project, dat de creativiteit en de talenten van kinderen het hele schooljaar lang stimuleert, bestaat dankzij de waardevolle steun van de ENGIE Foundation. Philippe Troeye, bestuurder van de Stichting ENGIE en voorzitter van het Belgische selectiecomité, vertelt ons meer over dit partnerschap en de waarden van dit project.

Dit artikel kadert in

Meaningful Partnerships

Wanneer begon de belangstelling van ENGIE voor het Cantania-project?

ENGIE en de Stichting ENGIE steunen Bozar sinds 2005. Daar zijn we bijzonder trots op, aangezien Bozar in het Belgische cultuurlandschap een bijzondere plaats inneemt. Het is een multidisciplinaire, open plek voor dialoog tussen kunst en samenleving. De toegang tot cultuur in al zijn vormen wordt er bevordert. Het is een resoluut Europese locatie. Toegang tot cultuur voor iedereen en hulp aan kinderen zijn al 30 jaar prioriteiten voor onze Stichting. Precies dat trok ons zo aan in Cantania. Een participatief zangproject voor kinderen uit het 4de tot 6de leerjaar, dat zingen in klassen inburgert als een stimulans voor het zelfvertrouwen, het respect voor anderen en het gevoel van samenhorigheid tussen de kinderen. Het gaat jaarlijks om 400 leerlingen en hun leerkrachten. Het project wordt door leerlingen en leerkrachten samen gedragen. De jaarlijkse voorstelling voor een publiek van familie en vrienden in de Henry Le Bœufzaal, waarin ook professionele solisten en muzikanten van het Belgian National Orchestra optreden, is een heel emotioneel moment. Van dat programma kunnen we de impact meten. Het maakt ons mecenaat bijzonder zinvol.

Doorslaggevend voor onze keuze is de impact, de mate waarin een project dingen in beweging zet.

Financiële steun, ja, maar ook méér dan dat. Hoever reikt de betrokkenheid van ENGIE?

We laten ons bij de Stichting ENGIE leiden door de energie om te delen en om onze partnerships impulsen te geven via onderlinge kruisbestuiving en ontmoetingen tussen soms ver uit elkaar liggende werelden. Bozar vormt het ideale kader voor dergelijke ontmoetingen. Zo nodigden we het zorgpersoneel van het Erasmusziekenhuis en het Sint-Pieters-ziekenhuis (samen met hun gezin) uit om tijdens de coronacrisis de Keith Haring-tentoonstelling te komen ontdekken. Naar aanleiding van de Nationale Feestdag lieten we Brusselse jongeren uit probleemwijken samen met een lokale kunstenaar een muurschildering maken. We verleenden ook steun aan de organisatie van de avant-première van de film Women van Yann Arthus Bertrand, die op meer dan 2.000 toeschouwers kon rekenen.

 

Waarom steun voor een project als Cantania?

Doorslaggevend voor onze keuze is de impact, de mate waarin een project dingen in beweging zet. Cantania brengt mensen samen. De samenhorigheid en de wil om een gemeenschappelijke doelstelling waar te maken, staan in het project centraal. Vanuit mijn eigen achtergrond ben ik er erg op gebrand om iedereen kansen te geven. Bij ENGIE is dat een vereiste! Wij willen bijdragen aan een meer rechtvaardige, duurzame en inclusieve wereld. De ENGIE Foundation werkt in België rond het thema van de integratie van jongeren door middel van cultuur. Het Cantania-project zet zich volledig in voor deze doelstelling.

 

De Stichting ENGIE steunt heel wat projecten, waaronder Cantania. Wat zijn de plannen voor volgende edities?

Op vijf jaar tijd begeleidde de Stichting ENGIE in België 74 verenigingen, 85.000 begunstigde kinderen en programma's in de drie gewesten van ons land. De voorkeur gaat uit naar projecten rond de inclusie van jongeren via onderwijs, cultuur en sport. Daarnaast gaat er ook aandacht naar projecten met betrekking tot de klimaatopwarming. Jaarlijks worden twee projectoproepen gelanceerd, zodat we de steun van de Stichting in België kunnen diversifiëren en kansen kunnen geven aan acties die onze waarden huldigen. Sommige projecten steunen we op langere termijn. Cantania en de doelstellingen van dat project liggen helemaal in de lijn van wat de Stichting wil bereiken.