Illustration du Palais

Visie

Europa als culturele ruimte

Bestaat er zoiets als een gemeenschappelijke Europese culturele ruimte? Kan Europa naast een handelsmarkt en een politiek project een gedeelde culturele ruimte in het leven roepen waarin iedereen zich kan vinden? Om deze wezenlijke uitdaging aan te gaan, stimuleert Bozar artistieke uitwisselingen binnen Europa, maar evenzeer buiten de Europese grenzen.