Singing Brussels

Visie

Kunst en welzijn

Draagt kunst bij tot welzijn? Kan kunst het lijden verzachten? De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als “een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden”. In onze artistieke programmering onderzoeken we hoe fysieke en psychologische afwijkingen van de norm een creatieve dynamiek kunnen opwekken. Bozar gelooft in de helende kracht van deelname aan het culturele leven en zet zich actief in voor het welzijn van zijn medewerkers en de deelnemers aan zijn activiteiten.