Partners

Overheidssteun

Bozar wordt gesteund door federale, gemeenschaps-, gewestelijke en Europese instanties.

Federale overheid: FOD Kanselarij van de Eerste Minister • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking • Regie der Gebouwen • Beliris • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij • Nationale Loterij • Nationale Bank van België

Gemeenschappen: Vlaamse Overheid. Departement Cultuur, Jeugd & Media • Toerisme Vlaanderen • Fédération Wallonie-Bruxelles : Administration de la Culture • Wallonie-Bruxelles International

Gewesten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest • visit.brussels • Vlaamse Gemeenschapscommissie • Commission Communautaire Française

Europese Unie: European Union • Creative Europe