Gewoonten van het huis

xx

Bezoekers worden verzocht zich tijdig naar de zaal te begeven, geen bagage, rugzakken of (grote) handtassen mee te nemen en gevolg te geven aan eventuele verzoeken van de veiligheidsdiensten.

In het Paleis voor Schone Kunsten is het gebruik van de vestiaire gratis en kan het om veiligheidsredenen door de directie verplicht worden gesteld. In de hal van het Centraal Station zijn bagagekluizen beschikbaar.

Zijn verboden in onze zalen: glazen flessen, blikjes, alcohol, bagage, rugzakken, recorders, fototoestellen en camera's, vuurwerk en elk voorwerp dat een veiligheidsrisico inhoudt.

De toegang tot het evenement impliceert de aanvaarding van alle preventieve en controlemaatregelen die door het PSK, de autoriteiten en/of de externe organisator worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het recht op toegang, zonder de mogelijkheid van terugbetaling.

Als het PSK van plan is het evenement te filmen en/of te fotograferen, kan het publiek terloops op de genoemde beeldopname verschijnen. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en/of door het bijwonen van de voorstelling aanvaarden de bezoeker en/of de persoon of personen voor wie hij een ticket koopt, dat zijn of hun afbeelding(en) mag (mogen) worden gereproduceerd op om het even welk medium als onderdeel van deze opname en worden geëxploiteerd, in om het even welke vorm (ook voor promotionele doeleinden) door het PSK. Dit recht wordt wereldwijd gratis toegekend.

In het Paleis voor Schone Kunsten zijn de bars nabij de zalen in het algemeen één uur voor de voorstelling en tijdens de pauze toegankelijk voor het publiek.

De concertprogramma’s worden één uur voor het concert te koop aangeboden, zolang de voorraad strekt.  Ze kunnen ook, in de mate van het mogelijke, van onze website worden gedownload.

Er worden geregeld concertinleidingen door musicologen georganiseerd, evenals ontmoetingen met de kunstenaars.