Istituto Italiano di Cultura

‘De nieuwe "trots op de publieke sector"’

15 Okt.'19
- 19:30

Economie van de toekomst: het tekort aan keuze

Sinds de economische crisis van 2008 roept het huidige economische model heel wat vraagtekens op, hoewel er geen glashelder alternatief voorhanden is. Economen gaan daarom op zoek naar signalen die een volgend tijdperk inluiden: duurzaamheid, een terugkeer naar overheidsingrijpen, de zoektocht naar geluk, etc. In de debatreeks Economie van de toekomst: het tekort aan keuze gaat het Istituto Italiano di Cultura dit najaar op zoek naar antwoorden op dit vraagstuk. Tijdens het tweede debat in de reeks gaan Maria Savona en Maarten Goos met elkaar in gesprek.

Maria Savona is econome en professor Innovatie- en Evolutionaire Economie aan de onderzoekseenheid wetenschapsbeleid SPRU van de Britse University of Sussex. De afgelopen jaren was ze betrokken bij verscheidene Europese kaderprojecten. In haar onderzoek belicht ze de impact van innovatie op de tewerkstelling en inkomens; de structurele wijziging van de sectorale samenstelling van economieën en de impact ervan op groei en ontwikkeling; de economische aspecten en het innovatiebeleid binnen de dienstensector; de geografische spreiding van innovatie en productieactiviteiten; de gevolgen van obstakels voor innovatie. Ze heeft al heel wat publicaties op haar naam staan over deze onderwerpen in vakbladen met peerreview.

Maarten Goos is hoogleraar Economie en Instituties aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op arbeidsmarkten waaronder technologische vooruitgang, arbeidsmarktbemiddeling, ongelijkheid en instituties. Zijn bekroonde onderzoek verscheen al in internationale vakbladen met peerreview, boeken en magazines. Ook als docent viel hij al in de prijzen. Hij gaf les aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het University College London en de KU Leuven alvorens zich aan te sluiten bij de Universiteit Utrecht. Momenteel draagt hij bij tot uiteenlopende initiatieven van de Europese Commissie, nationale beleidsinstanties en multinationals.

2019-2020

Economie van de toekomst: het tekort aan keuze

Praktisch

Location

Terarken

Taal

  • Engels

Geprivilegieerde Partner