Istituto Italiano di Cultura

‘Hoe we denken over geluk en de economie’

13 Nov.'19
- 19:30

Economie van de toekomst: het tekort aan keuze

Sinds de economische crisis van 2008 roept het huidige economische model heel wat vraagtekens op, hoewel er geen glashelder alternatief voorhanden is. Economen gaan daarom op zoek naar signalen die een volgend tijdperk inluiden: duurzaamheid, een terugkeer naar overheidsingrijpen, de zoektocht naar geluk, etc. In de debatreeks Economie van de toekomst: het tekort aan keuze gaat het Istituto Italiano di Cultura dit najaar op zoek naar antwoorden op dit vraagstuk. Tijdens het derde debat in de reeks gaan Stefano Bartolini en Ruut Veenhoven met elkaar in gesprek.

Stefano Bartolini is hoogleraar economie aan de Universiteit van Siena en is auteur van verschillende artikels die gepubliceerd werden in prestigieuze internationale wetenschappelijke tijdschriften en van essays rond populaire wetenschap. Zijn onderzoek vertrekt van de constatatie dat de huidige economische en sociale orde onhoudbaar lijkt vanuit ten minste drie oogpunten: de aantasting van de natuurlijke omgeving, van interpersoonlijke relaties en van het menselijk welzijn. De cruciale vragen die zijn activiteiten motiveren zijn als volgt: waarom gebeurt dit? En vooral: is het mogelijk om een betere kwaliteit van ons milieu, onze relaties en ons welzijn te verzoenen met economische welvaart?

Ruut Veenhoven is emeritus professor in de ‘sociale voorwaarden voor het geluk van de mens' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika. Hij voert momenteel onderzoek naar de subjectieve levenskwaliteit. Enkele van zijn voornaamste publicaties zijn: Conditions of Happiness (1984), Happiness in Nations (1993), The Four Qualities of Life (2000) en Greater Happiness for a Greater Number: Is that possible and desirable? (2010). Veenhoven heeft daarnaast nog publicaties rond abortus, liefde, het huwelijk en het ouderschap op zijn naam staan. Hij is directeur van de World Database of Happiness en stichtend redacteur van het Journal of Happiness Studies.

2019-2020

Economie van de toekomst: het tekort aan keuze

Praktisch

Location

Bertouille Rotonde

Ravensteinstraat 23 1000 Brussel

Taal

  • Engels

Geprivilegieerde Partner