Bozar
De lage landen

‘Talk: Naar een Belgische culturele ruimte?’

9 Dec.'21
- 19:30

Bestaat er in België een culturele ruimte waar zowel Franstaligen als Nederlandstaligen zich thuis voelen? Welke concrete initiatieven zijn er om over de taalgrens heen samen te werken en hoe zien ze eruit? Hoe komt het dat Nederlandstalige en Franstalige Belgen elkaar nauwelijks kennen? Welk beeld hebben ze van elkaar? Kan Brussel de motor zijn voor culturele toenadering? Die essentiële vragen staan centraal tijdens het rondetafelgesprek dat we organiseren naar aanleiding van de 50e verjaardag van het Franstalige tijdschrift Septentrion. Miroir de la culture en Flandre et aux Pays-Bas dat zijn nieuwste nummer wijdt aan de culturele bruggen tussen Frankrijk, België en Nederland. De deelnemers, bevoorrechte actoren en observatoren van het culturele landschap in België, zullen met hun analyses, hun ervaringen en hun visie antwoorden proberen te formuleren op die vragen.
Deelnemers: Béatrice Delvaux van Le Soir, Caroline De Mulder, romanschrijfster en professor Franse literatuur aan de universiteit van Namen, François Brabant, hoofdredacteur van het tijdschrift Wilfried en Michael De Cock, artistiek directeur van de KVS. Moderator: Françoise Baré, journaliste bij de RTBF

Praktisch

Location

Zaal M

Ravensteinstraat 23 1000 BRUSSEL

Taal

  • Frans

Tarieven

Standard

8 -

-26

6 -