the future of living

Gepubliceerd op

Herbeleef het symposium 'The Future of Living’

Twee dagen lang bracht The Future of Living bijna dertig artiesten, wetenschappers en onderzoekers samen voor een multidisciplinair gesprek over artificiële intelligentie vandaag en morgen, en de impact van AI-systemen op onze cultuur en samenleving. Gelijktijdig met de lezingen vond de Hack-à-deux plaats: artiesten en wetenschappers gingen samen een creatieve uitdaging aan en stelden in amper 48 uur tijd drie artistieke projecten voor die verband hielden met de thema’s van het symposium.

De conferentie belichtte het belang van uiteenlopende visies op artificiële intelligentie, een onderwerp dat het domein van computerwetenschappen inmiddels ver overstijgt en in elk aspect van onze samenleving opduikt. Critici wezen op enkele grote gevaren, zoals het verlies van privacy, geprogrammeerde vertekeningen in de beslissingsalgoritmes en de mogelijkheid tot sociale manipulatie. Andere sprekers brachten veeleer de kracht van machinelearning en andere creatieve technieken voor het voetlicht, naast het vermogen van AI om de leefomstandigheden voor personen met fysieke beperkingen te verbeteren en slimme steden vorm te geven.

Het bezielde debat dat tijdens de conferentie op gang kwam, wordt verdergezet op de website van The Future of Living. The Living Document reikt de gebruikers een interactieve interface aan. Ze kunnen er uiteenlopende meningen over AI delen en worden er uitgenodigd om hun licht op het thema te werpen en hun eigen visie te schetsen. Naarmate artificiële intelligentie steeds meer ingang vindt in onze dagelijkse interactie met computers en informatienetwerken dringt een open, meerstemmige en participatieve dialoog zich almaar meer op.

Panel 1 

Keynote  – Oriana Persico & Salvatore Iaconesi, Artist Duo Art is Open Source

Discussie over de uitdagingen en mogelijkheden om AI-systemen op te vatten als co-creators naast menselijke kunstenaars. Welke rol moet AI spelen in het creatieve proces? Keynote door Salvatore Iaconesi en Oriana Persico van kunstenaarsduo ART IS OPEN SOURCE (AOS).

Mikael Fock 

Welke rol zou AI moeten spelen in het creatieve proces? SH4D0W - Een 3D Theatervoorstelling met live acteurs en een live improviserende AI als protagonist. Door Mikael Fock, CEO en artistiek directeur van The Culture Yard, Denemarken.

Anna Ridler

Welke rol zou AI moeten spelen in het creatieve proces? Werken met AI en Machine Learning als onderdeel van het artistieke proces en het creëren van kennissystemen. Door Anna Ridler, kunstenaar en onderzoeker.

Špela Petrič

Welke rol zou AI moeten spelen in het creatieve proces? Een wetenschappelijk begrip van de wereld door de relatie tussen mensen en planten, Smart Hybrid Forms en vegetale andersheid te onderzoeken. Door Špela Petrič, nieuwe media kunstenaar en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Q&A on human+AI creativity in the arts

Discussie over de uitdagingen en mogelijkheden om AI-systemen op te vatten als co-creators naast menselijke kunstenaars. Welke rol zou AI moeten spelen in het creatieve proces? Pau Alsina, directeur van het programma Kunst, wetenschap en technologie van de Open Universiteit van Catalonië, modereert de discussie.

Panel 2 

Keynote  – Bruce Sterling

Wat verwachten we van AI om aanvaardbaar en versterkend te zijn voor een betere toekomst? Kunst en AI, een science-fiction verhaal? AI en de toekomst van de mensheid door de ogen van Bruce Sterling, auteur, journalist, redacteur en criticus.

Vladan Joler

Wat verwachten we van AI om aanvaardbaar en versterkend te zijn voor een betere toekomst? ‘Anatomy of an AI system’ gemaakt door kunstenaar Vladan Joler, die zichzelf omschrijft als een kritische cartograaf. Door Vladan Joler, academicus, onderzoeker en kunstenaar.

Juan C. Moreno

Wat verwachten we van AI om aanvaardbaar en versterkend te zijn voor een betere toekomst? Waarom hebben we hersenen? Interactieve robotica creëren om neuraal herstel na een beroerte of ruggengraatbeschadiging te bevorderen. AI als levende machines in plaats van algoritmen. Door Juan C. Moreno, directeur van de Neural Rehabilitation Group van het Cajal Instituut in Madrid.

Matei Mancas

Wat verwachten we van AI om aanvaardbaar en versterkend te zijn voor een betere toekomst? AI & Creativiteit, voorbeelden van kunstmatige creativiteit. Van kunstwerken gegenereerd uit ant-swarm algorithms tot tekenrobots en co-creatie tussen mens en AI. Door Matei Mancas, onderzoeker op het gebied van Computational modelling of attention aan de UMons.

Marek Havrda

Wat verwachten we van AI om aanvaardbaar en versterkend te zijn voor enbetere toekomst? AI-beleid en sociale gevolgen. Introductie van het concept van Human Beneficial AI. Algoritmen in 2021: Transformers, LLM, GPT-3, Codex, Ocado en Allcyte. Wat is de impact van AI op mens en maatschappij? Verslaving, 'deskilling', sociale manipulatie, erosie van privacy, surveillance. Manieren om AI te 'repareren' door middel van technologie. Het stellen van de juiste vragen: Onderzoek naar AI-veiligheid, Ethische effectbeoordeling en Open Impact Assessment Platform. Wiens waarden worden weerspiegeld in de algoritmen? Door Marek Havrda, directeur AI-beleid en sociale effecten bij GoodAI.

Q&A

De huidige modellen voor het verzamelen en verwerken van gegevens transparanter en begrijpelijker maken. Wat verwachten we van AI om aanvaardbaar en versterkend te zijn voor een betere toekomst? Vraag en antwoord onder leiding van Marc Pons, directeur van Andorra Recerca + Innovacio.

Live connection with Hack-à-Deux 

Live verbinding met de Hack-à-deux, het zusterevenement van The Future of Living-conferentie, dat plaatsvindt in Bozar op 19 en 20 oktober 2021. Het evenement bestaat uit het koppelen van kunstenaars en computerwetenschappers, ingenieurs, of curatoren in teams die een project zullen ontwikkelen met betrekking tot het onderwerp “Living with AI, our nearest neighbour.”

Panel 3

Keynote – Gerfried Stocker

Keynote van Gerfried Stocker, Artistiek Directeur van Ars Electronica. The future of living: Wat is de toekomst? Wat zal de toekomst zijn en welke toekomst willen we dat ons overkomt? Sprekend over het concept van AI singulariteit, het punt waarop AI en machines het overnemen en evolueren buiten onze controle.

Christoph Schommer

De uitdagingen aangaan om met behulp van kunstmatig intelligente systemen een betere toekomst voor onze samenlevingen en ecosystemen te creëren. Welke toekomst willen we met AI? Door Christoph Schommer, Machine Learning Scientist van de Université van Luxemburg.

Marko Grobelnik

De uitdagingen aangaan om met behulp van kunstmatig intelligente systemen een betere toekomst voor onze samenlevingen en ecosystemen te creëren. Welke toekomst willen we met AI? AI en toekomst, een technische benadering. Wat zijn de toekomsten waarmee we moeten werken? Een brede waaier van hedendaagse Strategic Foresight methoden gebaseerd op creativiteit, expertise, interactie en bewijs. Een definitie van AI: van de literatuur tot de OESO-definitie van AI. Door Marko Grobelnik, AI-onderzoeker en Digitaal Kampioen van Slovenië.

Eszter Dávida

De uitdagingen aangaan om met behulp van kunstmatig intelligente systemen een betere toekomst voor onze samenlevingen en ecosystemen te creëren. Welke toekomst willen we met AI? Uitdagingen en integratie van AI in stedelijke planning. Creëren van dataruimtes voor data-gedreven ondersteunende technologieën voor de Green Deal Transitie. Combineren van digitale met volkse kennis. Datagedreven participatieve stedelijke planning. Door Eszter Davida, stedenbouwkundige, bij CENTRE-KEK.

Xavier Troussard

De uitdagingen aangaan om met behulp van kunstmatig intelligente systemen een betere toekomst voor onze samenlevingen en ecosystemen te creëren. Welke toekomst willen we met AI? Het Nieuwe Europese Bauhaus en AI. Het creëren van een toekomst die nu leeft. Reageren op de urgentie van het klimaat en de pandemie: mensen op een participatieve manier samenbrengen via digitale technologieën. Door Xavier Troussard, hoofd van de eenheid Nieuw Europees Bauhaus - Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek bij de Europese Commissie.

Q&A

De uitdagingen aangaan om met behulp van kunstmatig intelligente systemen een betere toekomst voor onze samenlevingen en ecosystemen te creëren. Welke toekomst willen we met AI? Q&A onder leiding van Enzo Maria Le Fevre, projectmanager bij de EU-Commissie DG DIGIT.

Panel 4

Keynote – Dariusz Jemielniak & Aleksandra Przegalińska

Algemene trends in AI als collaboratieve technologie: opkomende technologieën, collaboratieve samenleving, peer productie, open data pools... AI implementeren in bedrijfsstrategie. Bots en wij. Cobots. Mens-machine samenwerking boven automatisering. Voorbeelden van collaboratieve technologieën ontwikkeld tijdens de COVID-19 pandemie: 3D-geprinte maskers, Wearable sanitizers. Sociale verantwoordelijkheid van AI. Keynote door Dariusz Jemielniak, gewoon hoogleraar en hoofd van het departement Management in genetwerkte en digitale omgevingen (MINDS), Kozminski Universiteit en Aleksandra Przegalińska, vice-rector verantwoordelijk voor internationale samenwerking en ESR+ hoogleraar aan de Kozminski Universiteit.

Hack-à-Deux - Kristjan Jansen and Guillem Alenyà

Presentatie van het werk van drie teams van kunstenaars en AI-experts die een multidisciplinaire aanpak hebben ontwikkeld voor de uitdagingen van AI tijdens een tweedaagse Hackathon in Bozar. Presentatie door Kristjan Jansen, UX Designer, ingenieur en opvoeder.

Hack-à-Deux - Dries Depoorter

Presentatie van het werk van drie teams van kunstenaars en AI-experts die een multidisciplinaire aanpak hebben ontwikkeld voor de uitdagingen van AI tijdens een tweedaagse Hackathon in Bozar. Presentatie door Dries Depoorter, Belgisch kunstenaar (Installaties, apps, games)

Hack-à-Deux – Laura Colmenarres Guerra, Alex Verhaest and Bohdana Kohorod

Presentatie van het werk van drie teams van kunstenaars en AI-experts die een multidisciplinaire aanpak hebben ontwikkeld voor de uitdagingen van AI tijdens een tweedaagse Hackathon in Bozar. Presentatie door Laura Colmenarres Guerra (kunstenaar), Alex Verhaest (filmmaker) en Bohdana Kohorod (kunstenaar en onafhankelijk onderzoeker).

Hack-à-Deux - Q&A

Presentatie van het werk van drie teams van kunstenaars en AI-experts die een multidisciplinaire aanpak hebben ontwikkeld voor de uitdagingen van AI tijdens een tweedaagse Hackathon in Bozar. Q&A gemodereerd door Anna Carreras, creative coder en digitaal kunstenaar.