Hall Horta, Bozar

Gepubliceerd op

Open Call: herinrichting Hortahal

Bozar herdenkt de ruimtes van het Paleis voor Schone Kunsten, waarbij de Hortahal zal transformeren tot een centrale ruimte voor onthaal en ontmoeting. Vanaf het voorjaar van 2025 wil Bozar van de grote Hortahal het hart van het gebouw maken, met een herstructurering van de onthaal- en ontmoetingsfaciliteiten.

Deze oproep bestaat uit een vaste en een voorwaardelijke schijf en heeft tot doel een visie te ontwikkelen voor het inkomgeheel, met name de Vestibule en de Hortahal. Er is een architecturale en scenografische aanpak nodig voor de volgende behoeften:

 • een lichte infrastructuur creëren met zitgelegenheid waar het publiek kan verpozen
 • een semipermanent café/bar-gedeelte inrichten met tafels, een plaats waar men kan praten, lezen of werken
 • voorstellen doen om het programma van Bozar te promoten
 • de akoestiek van de hal verbeteren en een warme sfeer creëren.

De vaste schijf richt zich op het ontwikkelen van een algemene visie voor de Vestibule en de Hortahal, en de realisatie van de installaties in de hal. De verdere uitvoering van het project is afhankelijk van de beschikbare budgetten.

Hoewel visuele lichtheid de voorkeur heeft, streeft Bozar ernaar de sfeer in de imposante Hortahal te verbeteren, rekening houdende met het marmer dat de architecturale esthetiek domineert. 
Bovendien wil Bozar de hal kunnen benutten voor punctuele artistieke activiteiten (voornamelijk tijdens de maandelijkse nocturne) performances, artistieke installaties of recepties, wat impliceert dat de Hortahal volledig of gedeeltelijk moet worden vrijgemaakt. Het ontwerp dient daarom te voorzien in een snelle demontage en opslag tijdens deze evenementen. 

Het ontwerp moet een combinatie van lichtheid en comfort bieden, met aandacht voor een circulaire en duurzame aanpak in de uitwerking van het project.

Competenties

De minimaal vereiste vaardigheden voor deze opdracht zijn:

 • Architectuur en/of interieurarchitectuur en/of scenografie

Gunningscriteria

 • Stedelijkheid 25%
 • Leefbaarheid 25%
 • Klimaat- en milieustrategie 25% 
 • Haalbaarheid 25%

Indicatieve Planning

 • Uitnodiging voor een offerte: 04.06.2024
 • Plaatsbezoek en infosessie: 07.06.2024
 • Indiening van de offertes: 11.07.2024
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 23.08.2024
 • Gunning en start van de opdracht: septembre 2024

Budget

 • Vaste schijf – Hortahal: € 130 000 excl. BTW – Honoraria niet inbegrepen
 • Voorwaardelijke schijf – Vestibule: max. € 90.000 excl. BTW – Honoraria niet inbegrepen

Ereloon

 • Vaste schijf :
  - Visie voor Hortahal en Vestibule: € 6.000 excl. BTW
  - Hortahal: € 16.000 excl. BTW 
 • Voorwaardelijke schijf:
   - Vestibule: € 8.000 excl. BTW

Vergoeding

 • Een vergoeding van € 1.500 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De inschrijving bestaat uit een intentieverklaring van 6 A4 pagina’s.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 30.05.2024 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).

 

OPDRACHTGEVER: Paleis voor Schone Kunsten | BOZAR
ADRES: Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
PROGRAMMA: Meubilair, Scenografie

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 30.05.2024 om 14u

OPGELET : Door een computerinstabiliteit komt het soms voor dat een e-mail wordt geblokkeerd in "quarantaine" en ons niet bereikt. Wij sturen u altijd een ontvangstbevestiging binnen 48 uur na de datum van ontvangst van uw blijk van interesse. Als u niets hebt ontvangen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via +32 2 435 43 70.