Singing Brussels

Steun ons

Donaties

Een wereldwijde gezondheidscrisis, een sector in lockdown, een vernietigende dakbrand. We hoeven er geen doekjes om te winden: het zijn harde tijden.
We zijn iedereen die deel uitmaakt van #TogetherBozar en de familie die zich heeft gevormd rond Bozar in deze moeilijke omstandigheden ongelooflijk dankbaar.

Na de hevige brand van 18 januari, die een volledig tentoonstellingscircuit vernielde en ernstige schade toebracht aan onze iconische concertzaal en het orgel, beloofden we jullie dat we de deuren niet zouden sluiten. En we zijn die belofte nagekomen. We beloofden dat we de schade aan onze architecturale parel zouden herstellen, en daaraan zijn we hard aan het werk.

Maar het komt er ook op aan om dat gebouw te vullen met kunst en cultuur.

De zware financiële druk, door zowel de pandemie als de brand, vormt een ernstige bedreiging voor ons artistieke werking en ambities.

Uw schenking stelt ons in staat om door te gaan met het organiseren van diverse artistieke projecten die uitdagen, prikkelen, troosten en verkennen. Om onze missie als essentieel multidisciplinair cultuurhuis voor ieder van jullie te blijven nastreven.

U wenst een donatie over te maken? Dit kan op het rekeningnummer BE26 6790 0011 9329 PCHQBEBB met de vermelding "DONATIE" of via dit formulier.

Voor schenkingen van meer dan 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd dat u recht geeft op een belastingvermindering van 45% van het bedrag (binnen de limiet van 10% van alle netto-inkomsten).

Het Paleis voor Schone Kunsten is krachtens de wet bevoegd om belastingattesten te geven. Het PSK is een naamloze vennootschap met sociaal oogmerk sinds 1 januari 2002 (= inwerkingtreding van de wet van 7 mei 1999). Het ondernemingsnummer is 895.408.978.

Contact

Meer weten over onze filantropische initiatieven? Wij maken u graag wegwijs. Aarzel niet om contact op te nemen met ons en vertel ons over uw wensen:

U wil graag een donatie doen aan het Paleis voor Schone Kunsten?

Dat kan hier op een gemakkelijke en efficiënte manier.