Kinderen op het podium gooien enthousiast hun armen in de lucht

Participatieve projecten

Participatie is een essentieel deel van onze culturele missie. Het is een actieve sleutel in de emancipatie van individuen in onze maatschappij. Het is zelfs een constitutioneel recht, zoals neergeschreven in artikel 23 van de Belgische grondwet, die in punt 5 elke burger het recht geeft “op culturele en maatschappelijke ontplooiing.”

Onze participatieve aanpak stimuleert niet enkel de diversiteit van ons publiek: ze nodigt elk lid van het publiek uit om een actieve rol te spelen, om deel te nemen aan de artistieke ervaring. Onze participatieve projecten zijn dan ook gebaseerd op het concept van educuration: een aanpak die de bezoeker centraal stelt en zich baseert op een gelijkwaardige samenwerking tussen curator en educator.

Een sterke verankering in de stad, en een nauwe samenwerking met verschillende partners die over onschatbare kennis beschikken van het terrein en de doelpublieken, zijn andere fundamentele kenmerken van onze participatieve projecten.