Young artist posing next to her work, a giant portrait of herself with the words 'Shut up, I'm talking'.

Next Generation, Please!

Next Generation, Please! is een open platform dat deelnemers met verschillende achtergronden rond eenzelfde project samenbrengt: kunstenaars, jongeren van 16 tot 26, experten, denkers enz.

Ze komen in de loop van het schooljaar verschillende keren bijeen, werken samen en delen hun ideeën, wensen en kennis inzake maatschappelijke kwesties. In de loop van dat proces bouwen ze samen een artistiek project uit dat uiteenlopende artistieke expressievormen kan aannemen, van installaties of performances tot sculpturen, foto's, video's, schilderijen, tekeningen of audiovisuele creaties. Het resultaat (performance, installatie, fotografie, video) wordt getoond tijdens een dynamisch festival in BOZAR. Stof tot nadenken verzekerd!