Concertzaal voor scholieren

Scholen

Vlak voor een meesterwerk gaan staan.
Overspoeld worden door de golf aan klanken van een orkest.
Zelf de kracht van kunst en ideeën voelen.

Kunsteducatie en cultuurbeleving in school- of groepsverband hebben altijd een belangrijke plaats ingenomen bij Bozar. Ze verschaffen jongeren en kinderen creatief kapitaal en stimuleren innovatief, ondernemend denken. In een complexe wereld waarin we steeds voor nieuwe uitdagingen worden geplaatst zijn dat competenties van onschatbare waarde.

In onze schoolwerking en -projecten, voor zowel basis- als secundair onderwijs, gaan kennisverwerving en plezier, leren en interactie altijd hand in hand. Verbanden tussen tijdperken en artistieke disciplines worden blootgelegd. Kunstenaars en kunststromingen worden geactualiseerd en gelinkt aan de leefwereld van de kinderen, hun identiteit en emoties.

Eigen observatievermogen, creativiteit en dialoog staan centraal, zo worden de jongeren zelf de actieve vectoren van elke rondleiding of voorstelling. Met aandacht voor meerstemmigheid en een nadruk op veelheid aan standpunten, worden de leerlingen via kunst aangespoord om een kritische houding te ontwikkelen en de maatschappij rond hen als complex te zien.

Bozar werkt samen met een brede waaier aan artistieke partners en pedagogische professionals, zoals Jeugd en Muziek Brussel, Jeunesses Musicales de Bruxelles, het Belgian National Orchestra, Zonzo Compagnie, OPRL en anderen.