Partners

Stichtingen

Om haar missies tot een goed einde te brengen kan Bozar rekenen op de steun van uiteenlopende gulle stichtingen.

ENGIE Foundation • Evens Foundation • Private Stichting Futur 21 • Fonds Baillet Latour •  P&V Foundation

Bozar wil ook verschillende andere stichtingen bedanken die hun steun verlenen, maar anoniem wensen te blijven.

Deel je onze missie en waarden?

Door partner te worden, breng je ons artistiek en cultureel project tot leven