‘Ars Musica VOX - International contemporary music season’

9 Nov.'21 →
15 mei'22

Tijdens deze nieuwe festivaleditie onderzoekt Ars Musica alle facetten van de stem over de hele wereld. Hoewel zang overal is terug te vinden, is het gebruik van de stem aan elke cultuur uniek. Deze staat namelijk in functie van een specifieke taal, intentie of gedachtengoed. De stem is in de eerste plaats een middel om een boodschap over te brengen, we zijn immers sociale wezens. Ze brengt betekenis over en verzekert een vlotte communicatie. Maar de stem is ook een instrument en de eerste bron van muziek.

Gesproken, gezongen, gescandeerd, gefluisterd, geschreeuwd, gepreveld… De stem vormt het centrale element van deze editie. Vox 2021 zal in een samenspel van nieuwe creaties vocale tradities van over de hele wereld samenbrengen: van Mongoolse boventoonzang tot Japans Nô-muziektheater, van boreale stemmen tot majestueuze Ethiopische melopeën. De stem is één van de opvallendste kenmerken van het menselijk zijn en tegelijkertijd toont onderzoek aan dat die stem net culturele verschillen en het gebruik ervan uitlicht. De traditie verwijst in verschillende culturen en geloofsovertuigingen vaak naar een akoestisch universum, bestaande uit klanken en ritmes. Zo wordt bijvoorbeeld de oorsprong van de wereld als een oerkreet beschreven in de Indische Veda, boeken door godheden aan wijzen van het Vedische tijdperk "geopenbaard”. De Genesis heeft het dan weer over een vibrerende eenheid.

Hoewel zang in sommige culturen, met name buiten Europa, al duizenden jaren onveranderd overgeleverd wordt, blijft ze vandaag nog steeds een bron van inspiratie voor hedendaagse componisten. Zij ontdekken er ongehoord complexe muziekpatronen in, die hen uit hun creatieve comfortzone dwingen. Vox bouwt bruggen tussen geschreven muziek en mondelinge tradities, tussen westerse en niet-westerse culturen, om zo tot nieuwe werken en een nieuw creatief muziekvocabularium te komen.