Les Grandes Conférences Catholiques

‘LES GRANDES CONFÉRENCES CATHOLIQUES 2020 - 2021’

19 Okt.'20 →
17 Juni'21

Met het programma voor ons seizoen 2020-2021 vieren we de 90e verjaardag van ons forum.

Al sinds 1931 streeft Grandes Conférences Catholiques dezelfde ambities na: mannen en vrouwen aan het woord laten die – elk in hun respectieve vakgebieden – hun stempel op hun tijd drukken en bijdragen tot de creatie van ruimte voor dialoog en intellect in Brussel, hoofdstad van Europa en België.

Ook het programma voor het komende seizoen weerspiegelt die ambities. Ik licht het graag met overtuiging en voorbehoud voor u toe.
Met overtuiging, want ik weet hoeveel belang onze abonnees en ons brede publiek hechten aan het project waar ons forum zijn schouders onder zet. Een ambitieus project dat dit seizoen zijn 90e verjaardag mag vieren en onmogelijk haalbaar zou zijn zonder uw steun. We ontvangen immers geen enkele overheidssubsidie.
Met voorbehoud, want de praktische uitwerking van het programma zal sterk afhangen van de evolutie van de COVID-19-pandemie. Uiteraard zullen we tijdens onze bijeenkomsten de aanbevelingen volgen van de bevoegde overheden. We hopen alvast dat de veiligheidsmaatregelen die op het moment van onze bijeenkomsten zullen gelden en momenteel nog onbekend zijn, de organisatie ervan in goede omstandigheden niet in de weg zullen staan. We zullen ongetwijfeld enige flexibiliteit aan de dag moeten leggen. 
​​​​​​​
Met de technische ondersteuning van het Paleis voor Schone Kunsten zullen we er eveneens voor zorgen dat onze abonnees de lezingen via een veilige internetverbinding zullen kunnen volgen. Zo kunnen abonnees die zich op bepaalde avonden liever niet verplaatsen, de bijeenkomst alsnog volgen dankzij een persoonlijke toegangscode die hen via een e-mailadres naar keuze zal worden toegestuurd.

Emmanuel Cornu 
Voorzitter

Praktisch

Als u uw abonnement wilt verlengen, of bent u geen abonnee, maar wenst u een nieuw abonnement, gelieve dan het secretariaat van Grandes Conférences Catholiques te contacteren via
gcc@grandesconferences.be of per telefoon 02 543 70 99  (alle weekdagen van 9u tot 12u)