‘Next Generation, Please!’

1 Sept.'18 →
30 Juni'19

2018 - 2019

Breng jongeren, politici en artiesten samen en laat ze een jaar lang nadenken over de toekomst van onze samenleving. Wat krijg je dan? Vuurwerk! Tijdens de derde editie van ‘Next Generation, Please!’ werken honderden jongeren van Belgische scholen en jeugdverenigingen met jongeren uit Frankrijk, Servië, Engeland, Griekenland, Ierland en Denemarken rond vrijheid, burgerschap, revolutie, identiteit en democratie. Dat doen ze elk op hun manier: via performances, installaties, composities, audioverhalen en knap gemonteerd videomateriaal. Aan het einde van het schooljaar kan je het eindresultaat bewonderen in een pop-uptentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten, en lezingen, performances en debatten bijwonen tijdens het Next Generation, Please!-interactieve tentoonstelling. Snuister hier door de projecten van de 2018-2019 editie. 

GESELECTEERDE PROJECTEN

Atheneum Brussel

Het 5de jaar ASO van het Atheneum Brussel ziet het groots! Samen met de kunstenaar Dirk Hendrikx, de filosofen Steven Raemen en Gideon Hakker, en de journalist Lode Delputte werken zij een heel jaar lang rond het thema vrijheid: hoe kunnen we vrijheid definiëren? Hoe vrij zijn we eigenlijk? Wat betekent vrijheid van meningsuiting?

Destelheide & Hanenbos

Choreografe en danseres Yentl de Werdt spit met twintig leerlingen van COOVI Anderlecht het thema ‘gendergelijkheid’ uit. Echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog steeds een ideaal in Europa. Hoe kunnen we schadelijke stereotypen doorprikken? Filosoof Jan Knops begeleidt de reflecties en dialogen. Via hun samenwerking met organisaties uit Servië, Frankrijk en Griekenland breidden ze de beschouwingen uit naar andere delen van Europa.

École Mondiale

École Mondiale werkt al wandelend in de Zennevallei een alternatief politiek model uit voor de stad Brussel. De specifieke hydrografische structuur van Brussel met zijn acht beekvalleien is de basis voor een toekomstmodel waarin het landschap een centrale rol speelt in het bestuur van de stad. Studenten van Sint-Lukas Brussel, Sint-Lukas Kunsthumaniora en het ERG trekken samen met kunstenaar Filip Van Dingenen op pad. De internationale partners zijn het Schumacher College in Devon, het Edinburgh College of Art en de Askeaton Contemporary Arts in Ierland.

Emotional Europe

Emotional Europe werpt een ander licht op de kracht van burgerparticipatie en engagement in het gefragmenteerde Europa van vandaag. Wat betekent het om een Europese burger te zijn? Voor welke waarden staan we? De Roemeense choreograaf Cosmin Manolescu kijkt vanuit van het ‘emotionele lichaam’ naar hedendaagse problemen en gaat met Belgische en Roemeense jongeren op zoek naar een gemeenschappelijke taal. In het kader van het Roemeense Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Institut Communal Technique Frans Fischer

De jongeren van het Institut Communal Technique Frans Fischer in Schaarbeek zoeken de grenzen op tussen werkelijkheid en herinnering, tussen een plek en wat er zich daar ooit afspeelde. Met 3D-printers, foto’s en geluiden recreëren zij de trajecten die migranten hebben afgelegd en de plaatsen die ze onderweg hebben bezocht. De internationale partner weet er alles van: het is G. La Pira à Pozzalo, een school in Sicilië die minderjarige immigranten opvangt.

IStudio/IS asbl

IStudio en IS-vzw nemen de slogans van mei ’68 als vertrekpunt om abstracte thema’s in verteerbare stukken te breken en op te voeren samen met de jongeren van de vzw Calame in Sint-Joost-Ten-Node. De deelnemers en kunstenaars Safa-Eddine Taghian, Nikoo Nateghian en Olivier De Roeck laten zich inspireren door de uitwisseling met de Franse school Le Fresnoy en boksen een installatie in elkaar die beeld en geluid mixt met muziek.

Muziekforum

Een jaar lang wisselen de studenten van het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen klinkende ideeën uit met jongeren van het Deense Høy Design College en de leden van de popgroep Alexandra Gadzina Band. De audiostory-groep werkte samen met Katharina Smets, de muziekband met niemand minder dan Mauro Pawlowski. Samen experimenteren ze met nieuwe formats en ontwikkelen ze audioverhalen die ontroeren, raken en roestige blikken op Europese thema’s verruimen. Ze zochten voor de werkelijke verhalen achter processen zoals o.a. migratie, stereotypes en waarden zoals burgerlijke verantwoordelijkheid en sociaal recht.

Thomas More Kempen

Hoe ziet de ideale leerkracht er uit? Hoe bepaalt de huidige Europese samenleving de identiteit van de leerkracht? Twintig studenten kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs onderzoeken met kunstenaars en politici hoe context en maatschappij bepalend zijn voor de identiteit van de leerkracht. Hoe gaat de leraar om met thema’s als wereldburgerschap en cultuur? De leraar, die kinderen en jongeren met een open blik moeten leiden in een razendsnel evoluerende wereld?

European Activism Incubator, Zinemma, Margins

Sociale media is alomtegenwoordig: aan youtubers en instagram-influencers geen gebrek. Maar hoe worden vrouwen online voorgesteld? Zijn er voldoende vrouwelijke persoonlijkheden die zich uitspreken over maatschappelijke kwesties? Met dit project slaan Zinnema, European Activism Incubator en Margins de handen in elkaar om met een groep meisjes aan positieve beeldvorming te doen via video’s en foto’s.

Philocité & École Supérieure des Arts de la Ville de Liège, Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, La Baraka

Voor Next Generation, Please! werkt Philocité twee trajcten uit in Luik: 

- Via de kunst van de tatoeage buigen Sofie Vangor en de studenten van L'École Supérieure des Arts de la Ville in Luik zich over revolutie, contestatie en de relatie tussen beeld en het lichaam. Filosofe Jessica Borroto leidt de beschouwende gesprekken in goede banen, waaronder een discussie met kunsthistoricus Alix Nissen.

- De jongeren uit jeugdcentrum ‘La Baraka’ onderzoeken hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen via de dansstijl ‘krump’. Choreograaf en krumpeuse Hendrick Ntela ondersteund door filmmaker Catherine Lévêque en krumper Patribe Kanyinda zetten met hen een multidisciplinair project op dat het lichaam en de revolutie centraal stelt.

Digital Natives

Digital Natives is opgebouwd rond een artistieke reflectie over de toegankelijkheid van technologie en de wijze waarop minderheden en vrouwen worden afgebeeld, zowel vroeger als vandaag online, bekeken door de lens van multiculturalisme en cultureel erfgoed. Dit project verleent een bijzondere meerwaarde aan het avontuur Next Generation, Please!. Samen met Soul of Nations in Washington D.C., inheems-Amerikaanse artistieke mentoren en de in Brussel gevestigde Belgisch-Italiaanse kunstenares Sophie Saporosi, bracht BOZAR een groep jonge Belgen met uiteenlopende migratieachtergronden samen met een groep jonge Native Americans. Via digitale workshops en persoonlijke uitwisseling krijgen deze jongeren de kans om van gedachten te wisselen, hun energie te delen en de uitdagingen te bespreken waarmee ze geconfronteerd worden. Dat gebeurt zowel online als tijdens twee bijeenkomsten, in de Verenigde Staten (november 2018) en in België (mei 2019)

Groepsbezoeken en rondleidingen

Groepsbezoeken en rondleidingen →