Gepubliceerd op

Dit zijn de 5 projecten voor Next Generation, Please! ’23-‘24

Next Generation, Please! geeft een stem aan jongeren van 15 tot 26 jaar die zich als bewuste, creatieve en mondige burgers profileren in een samenleving waarin hun meningen en ideeën het waard zijn om gehoord te worden.

Voor deze editie kwamen er opnieuw 5 projecten uit de bus, dit jaar volledig in het teken van ‘bewegend beeld’. In de loop van het schooljaar zal elke geselecteerde groep samenwerken en hun ideeën, wensen en kennis delen rond maatschappelijke kwesties en de toekomst. In de loop van dat proces bouwen ze samen aan een artistiek project.

Het resultaat zal je kunnen ontdekken op een tweedaags filmfestival in mei 2024.

De projecten

1. A Castle Made of Sand

Artiest Vincen Beeckman en Fedasil gaan aan de slag rond migratie in de stedelijke en Europese context. Het project geeft een stem aan een groep niet-begeleide minderjarige jongeren, voornamelijk uit Afghanistan. Wat is hun visie op Brussel, hun situatie en de werelden die ze dagelijks tegenkomen? Op basis van de verzamelde beelden en geluiden zal een visuele en geluidscollage worden gemaakt, met als idee een film zonder onderbreking te produceren die al deze visies samenbrengt – tussen abstractie, dromen, poëzie en de moeilijke realiteit. Voor de collages is er daarnaast de mogelijkheid om originele muziek en liedjes te gebruiken die ter plekke werd vastgelegd. Dit zou een speciaal tintje geven aan het project en aan de energie van de bewoners van het Klein Kasteeltje.

2. Hymnorama

Voor dit project slaan de leerlingen van de Kunsthumaniora Brussel en Collectif Mal Temperado de handen in elkaar. Ze maken een docufilm met de titel Hymnorama, waarin de herwerking van een of meerdere nationale hymnes naar een eigenzinnige, hedendaagse versie centraal staat. Dit zien ze als metafoor om na te denken over de alarmerende en onzekere toekomst. Ze willen de kracht, invloed of inspiratie die nationale hymnes hebben - of niet meer hebben - tonen, en de vraag stellen vanwaar die drang komt om via muziek een territorium af te bakenen. De film zal reflecteren over identiteit, nationaliteit en de zin en onzin van grenzen. Daarnaast creëren ze een Next Generation-hymne, die hun ideeën weerspiegelt over de wereld van morgen.

3. Wie was ik geweest?/Who had I been?

In samenwerking met Ithaka ISK maakt Common Frames een documentaire mozaïek-vertelling over de impact van de eigen migratie op het mentale welzijn van jongeren met immigrantenstatus in Nederland. Vier jongeren vertellen over hun ervaring binnen de intimiteit van hun eigen woning; hun nieuwe thuis. Deze korte verhalen worden omlijst met beelden van de vijftien betrokken jongeren op publieke plekken: op school, op het openbaar vervoer, in een winkelcentrum, op een feest of festival. Het maakproces en de vertoning van hun werk draagt bij aan identiteitsvorming, inlevingsvermogen en representatie van deze groep jongeren. Zo werkt het project mee toe naar een medialandschap waar iedereen aan kan deelnemen en waar iedereen zich gezien en gehoord voelt.

4. InnerEScape

InnerEScape is een initiatief van het kunstenaarscollectief KNEPH. Jongeren zoeken hun weg in woelige tijden. Onze hedendaagse levensstijl heeft verregaande gevolgen op de aarde, de natuur, de kosmos en op ons eigen wezen en het samenleven met anderen. Onze wereld is in crisis. Tegelijkertijd vraagt de technologische revolutie reflectie en daadkracht. Bewustzijnssensibilisering is nodig: hoe ver gaan we in het gebruiken en manipuleren van grondstoffen, van mensen? Welke keuzes maken we en hoe kunnen we een humane toekomst garanderen? Tijdens het creatieproces creëren de gerekruteerde jongeren (via ‘Authentical’ en ‘Try-Out alba-Tonuso) innerlijke landschappen waarin ze reflecteren over de toekomst. Dit zal resulteren in innerEScape, een poëtische, experimentele film.

5. Candela

Filmmaker Mariana Machado en Luca School of Arts Brussels slaan de handen in elkaar. Hun film Candela, wat in het Spaans licht, kaars of vuur betekent, portretteert de relatie tussen drie Latijns-Amerikaanse jongeren en hun relatie met een vierde personage: de stad Brussel. Wat de relatie tussen de eerste drie personages betreft, wordt het aan de toeschouwer overgelaten om te interpreteren of ze gewoon vrienden zijn of ook geliefden. Door middel van een poëtisch en filosofisch standpunt denken ze na over hoe een frisse blik van een buitenlander nieuwe inzichten en inspiraties kan uitlokken voor een stad die voortdurend verandert en vooruitgaat. De film is een metafoor voor de toekomst waarin de jonge generatie immigranten gelooft.